Satellite
 • Day38

  זנות

  September 8, 2016 in Japan ⋅ 🌧 25 °C

  אז זנות זה דבר לא חוקי ביפן, אבל מתברר שזה מתייחס רק לאקט של חדירה. כל דבר אחר הוא לגמרי חוקי ולגיטימי.
  הגעתי לרחוב שמלא באולי 40 חנויות פורקן שכאלה.
  מה שבכלל מקסים זה שבאמצע הרחוב יש מקדש שינטו קטן. לאנשים שרוצים לבקש סליחה ומחילה לאחר מכן 😆