Satellite
  • Day43

    אבקת מאצ'ה (תה ירוק)

    September 13, 2016 in Japan ⋅ ⛅ 28 °C

    בהרבה מסעדות פשוט שמים לך על השולחן אבקת מאצ'ה וברז עם מים רותחים ואתה מוזמן להכין לעצמך תה חופשי.
    כדי להשיג מים דווקא צריך לקום וללכת עד לעמדה, אז עצלנים יעדיפו כבר לשתות תה כדי להרוות את הצמא 😜