Satellite
 • Day2

  Pater Noster

  November 17, 2017 in Palestine ⋅ ☀️ 19 °C

  alebo "Eleona", dala postaviť cisárovná Helena, matka Konštatína, v 4. storočí. Dnes je tu karmelitánsky kláštor obložený dlažičkami s textom modlitby Otče náš, vo viac ako 60 jazykoch, vrátane slepeckého písma.

  Svadba v Káne (strohé poznámky z kázne)
  - Jánovo evanjelium je písané s láskou a on často používa obraz, metaforu či báseň.
  - Prvý Ježišov verejný dar - "pekné" víno, je darom neveste. Na konci Jn evanjelia Ježiš na kríži hovorí: žíznim. A čo dostal? Ocot! Toto sa odohráva v každej generácii. Ježiš nám ponúka víno a čo mu odovzávam? Radosť, alebo ocot?
  Ženích Kristus nás napriek tomu miluje.
  - Voda na víno sa mení vďaka poslušnosti, ochote a službe. Víno je symbol radosti, ktorý sa rodí zo služby.
  - Autor nehovorí o dobrom víne ale peknom. Teda ide o kvalitu radosti, ktorú robia sluhovia.
  - Naplnte vodou > symbol ducha > duch je vzťah. Teda: naplňte ten zákon láskou! Sluhovia (tí poslední na svadbe) ich naplnili. Sluhovia sú učeníci - teda my!

  Foto:
  - Chodba s tabuľami "Otče náš"
  - Modlitba "Otče náš" v brailovom písme (FR)
  - Gýče človek nájde asi všade...
  - Predávač čaju
  Read more

  www.jezuiti.sk

  Liturgické gýče človek nájde asi všade...

  3/31/18Reply