April 2018
 • Day4

  The National Memorial for Peace&Justice

  April 28, 2018 in the United States ⋅ ☀️ 22 °C

  The National Memorial for Peace and Justice, is a national memorial to commemorate the victims of lynching in the United States in order to acknowledge the past of racial terrorism in the search for social justice. There is record of about 4400 cases of racial lynching between 1877 and 1950 in 12 states od US. Walking between hanging steel blocks one can read names of tousands of people lynched. The reasons? Sometimes extremely ridiculous, sometimes ridiculous only a little bit. Nevertheless, none of them worht killing.
  When I imagine that the last lynched people were from generation of my parents my brain stops to work! Did it really take that long to stop this? Did it really stop? Why people continue to divide themselves into races?!
  ***
  Národný Pamätník Slobody a Spravodlivosti je pamätníkom uctievajúci spomienku na obete vyvražďovania v Spojených Štátoch s cieľom poukázať na rasový terorizmus pri hľadaní sociálnej spravodlivosti. Medzi rokmi 1877 a 1950 bolo v 12 štátoch oficiálne zaznamenaných minimálne 4400 prípadov vyvražďovania. Pri prechádzke pomedzi železné kvádre, visiace v prísnom geometrickom rozložení, padnú do oka mená zavraždených ľudí, rok a mesto kde ich život skončil. A dôvody? Niektoré sú úplne absurdnè, niektorè su absurdné len trochu. Ale ani jeden nieje dostatočný aby bol dôvodom na smrť.
  Mozog sa mi zastáva keď si len pomyslím že posledné obete boli z generácie mojich rodičov! Prečo trvalo takto dlho kým sa takéto zaobchádzanie s ľuďmi skončilo? Skončilo sa to vôbec? Prečo ľudia stále pokračujú a rozčleňujú sa na rasy?!
  Read more

 • Explore, what other travelers do in:
 • Day3

  Selma, Alabama

  April 27, 2018 in the United States ⋅ ⛅ 22 °C

  A place knowns for voting rights movement in the 1960's. On Sunday, March 7th 1965 about 600 civil rights marchers headed out of Selma direction Montgomery. What started as "Bloody Sunday" as the marchers were attacked by the local authorities, ended as a march with over 25000 participants on the 3th attempt.
  Selma, a vivid city with population of 28000 in the 1960's looks today as a city where the time stopped. Only about 18000 people live here today. I had a feeling that we are the only people walking on the streets. Passing by storefronts of closed businesses and restaurants, we walked into a tiny open coffee place. I could not help it, I had a feeling like everybody moved out.
  ***
  Selma je mesto najviac známe asi vďaka protestom za hlasovacie práva v 60tych rokoch. V nedelu 7meho marca sa približne 600 demonštrantov vybralo pochodovať na mesto Montgomery. Čo začalo ako "Krvavá nedela", keďže protestujúci boli napadnutí hneď po začatí protestu, sa nakoniec skončilo na tretí pokus ako protest s viac ako 25000 zúčastníkmi.
  Selma, ktorá bola v 60tych rokoch celkom živé mestečko (cca.28000 obyvateľov) dnes pripomína mestečko v ktorom zastal čas. Dnes tu žije len okolo 17000 ľudí. Pri prechádzke som mala pocit že sme jediní ludia co chodia po uliciach. Medzi výkladmi pozatváraných obchodov a reštaurácii sme našli malú otvorenú kaviareň. Nemohla som si pomôcť a stále som mala pocit akoby sa všetci z tohto mesta vysťahovali..
  Read more

 • Day2

  Montgomery, Alabama

  April 26, 2018 in the United States ⋅ ⛅ 17 °C

  Montgomery, capital of Alabama, known as place where Martin Luther King Jr. preached at the Dexter Avenue Baptist Church. And apparently a place where VIP baby spa experience is possible... :)
  ***
  Montgomery, hlavné mesto Alabamy, známe ako miesto kde Martin Luther King Junior kázal v kostole na Dexter Avenue. A zjavne aj známe ako miesto kde VIP spa zážitky pre bábätká sú umožnené... :)
  Read more

 • Day1

  Always Coca-Cola

  April 25, 2018 in the United States ⋅ ⛅ 17 °C

  Today we visited the Coca-Cola Museum in Atlanta. Nayla slept all the time, so we had a chance to enjoy the exposition and to taste quite a big number of drinks... it was interesting, but in a way the full thing is a big advertisement and well done marketing..
  ***
  Dnes sme navštívili múzeum Coca-Cola v Atlante. Nayla celú návštevu prespala a tak sme mali šancu prebrúzgať pomedzi miestnosti a vychutnať si vystavené objekty, prečítať fakty a ochutnať veľké množstvo nápojov... bolo to zaujímavé ale z určitého pohľadu je toto múzeum jedna veľká reklama a výborný marketingový ťah..
  Read more