Cambodia
Phumĭ Sĕrĕ

Discover travel destinations of travelers writing a travel journal on FindPenguins.
Add to bucket listRemove from bucket list
Travelers at this place
  • Day176

   Babel Guesthouse in Siem Reap

   January 21 in Cambodia ⋅ ⛅ 30 °C

   🇩🇪
   Von Phnom Penh sind wir 5 Stunden mit einem Van nach Siem Reap gefahren und es war die gefährlichste Fahrt, die wir je in einem Auto unternommen haben. Das ist leider kein Witz. Der Fahrer ist super riskant gefahren und ich bin froh, dass ich selten hochgeschaut habe UND dass wir leben. Nun sind wir schon seit 2 Wochen in Siem Reap, in der Unterkunft Babel Guesthouse. Eigentlich dachten wir, dass wir nach paar Tagen oder einer Wochen wieder weiterziehen, so wie immer, aber wir waren zu erschöpft von all den Eindrücken und Ereignissen im letzten dreiviertel Jahr. Deshalb verlängerten unseren Aufenthalt immer wieder. Wir haben unendlich viel geschlafen, in den letzten Tagen. Wir haben, nach einer schlaflosen Nacht, das berühmte Ankor Wat besucht. Meist sitzen wir an unserem Ecktisch und machen stundenland Footprints. Wir unterhalten uns auch viel mit den Mitarbeitern, lernen Khmer (Kambodschanische Sprache) und erkunden etwas die Stadt. Siem Reap ist eigentlich eine Touristenstadt, die mehr als andere auf den Tourismus angewiesen war bzw. ist. Um so beeindruckender ist, dass hier die Straßen erst von einem Jahr richtig ausgebaut wurden. Aus roten Sandstraßen, wurden graue Betonstraßen, wie man sie bei uns kennt. Und ich frage mich, wie geschockt ich gewesen wäre, wenn ich die Armut hier noch ohne Straßen erlebt hätte. Noch vor einem Jahr war auch unsere Unterkunft in einer kleinen Sackgasse und durch einen damals größeren Garten nahezu abgeschnitten, vom Lärm der Hauptstraße, Road 6. Doch nun ist alles anders. Und während noch im ganzen Land unter anderem auch chinesische Landminen mit viel Mühe und Geld aufgegraben werden, investieren die Chinesen in dieses Land und lassen die Straßen bauen. Hmmm….ich weiß nicht was ich davon halten soll. Aber ich freu mich für die Menschen hier, dass es einen kleinen Schritt nach vorne geht. Uns jedoch geht es gut. Auch wenn wir immer wieder Tränen in den Augen haben, weil die traurige Geschichte diese Landes jünger ist als Julian. Doch uns geht es gut. Wir haben ein Zimmer, eine Dusche, einen Pool (nicht ganz so sauber), neue französische Freunde, die uns Tipps für Weiterreise gegeben haben. Ja, seht selbst. Ach UND….wir haben Froschschenkel probiert, war gut.
   🇵🇱
   Z Phnom Penh jechaliśmy furgonetką do Siem Reap 5 godzin i była to najniebezpieczniejsza podróż, jaką kiedykolwiek odbyliśmy samochodem. Niestety to nie żart. Kierowca jechał bardzo ryzykownie i cieszę się, że rzadko podnosiłem wzrok I że żyjemy. Byliśmy w Siem Reap już od 2 tygodni, zatrzymując się w pensjonacie Babel. Właściwie myśleliśmy, że ruszymy za kilka dni lub tydzień, jak zawsze, ale byliśmy zbyt wyczerpani wszystkimi wrażeniami i wydarzeniami ostatnich dziewięciu miesięcy. Dlatego przedłużaliśmy nasz pobyt. W ostatnich dniach dużo spaliśmy. Po nieprzespanej nocy zwiedziliśmy słynny Ankor Wat. Zwykle siedzimy przy naszym narożnym stoliku i robimy odciski stóp godzinami. Dużo rozmawiamy też z pracownikami, uczymy się khmerskiego (języka kambodżańskiego) i trochę zwiedzamy miasto. Siem Reap jest w rzeczywistości miastem turystycznym, które było lub jest bardziej zależne od turystyki niż inne. Tym bardziej imponujące jest to, że drogi tutaj zostały odpowiednio rozbudowane dopiero rok temu. Drogi z czerwonego piasku stały się szarymi betonowymi drogami, jakie znamy tutaj. I zastanawiam się, jak byłbym zszokowany, gdybym doświadczył biedy tutaj bez dróg. Jeszcze rok temu nasze mieszkanie znajdowało się w małej ślepej uliczce i było prawie odcięte od zgiełku głównej drogi, drogi nr 6, przez większy wówczas ogród, ale teraz wszystko jest inne. I podczas gdy między innymi chińskie miny lądowe są wciąż rozkopywane w całym kraju z dużym wysiłkiem i pieniędzmi, Chińczycy inwestują w tym kraju i budują drogi. Hmmm... nie wiem, co o tym myśleć. Ale cieszę się, że tutejsi ludzie to mały krok naprzód. Jednak nic nam nie jest. Nawet jeśli zawsze mamy łzy w oczach, bo smutna historia tego kraju jest młodsza od Juliana. Ale u nas wszystko w porządku. Mamy pokój, prysznic, basen (niezbyt czysty), nowych francuskich przyjaciół, którzy dali nam wskazówki, gdzie iść. Tak, przekonaj się sam.Oh I...próbowaliśmy żabie udka, były dobe.
   🇬🇧
   From Phnom Penh we drove 5 hours to Siem Reap in a van and it was the most dangerous trip we have ever taken in a car. Unfortunately, this is no joke. The driver drove super risky and I'm glad I rarely looked up AND that we're alive. We've been in Siem Reap for 2 weeks now, staying at the Babel Guesthouse. Actually we thought that we would move on after a few days or a week, like always, but we were too exhausted from all the impressions and events of the last nine months. That's why we kept extending our stay. We slept a lot in the last few days. After a sleepless night we visited the famous Ankor Wat. We usually sit at our corner table and make footprints for hours. We also talk a lot with the employees, learn Khmer (Cambodian language) and explore the city a bit. Siem Reap is actually a tourist town that was or is more dependent on tourism than others. It is all the more impressive that the roads here were only properly expanded a year ago. Red sand roads became gray concrete roads, as we know them here. And I wonder how shocked I would have been if I had experienced the poverty here without roads. Just a year ago, our accommodation was in a small cul-de-sac and almost cut off from the noise of the main road, Road 6, by what was then a larger garden. But now everything is different. And while Chinese land mines, among other things, are still being dug up all over the country with a lot of effort and money, the Chinese are investing in this country and having the roads built. Hmmm...I don't know what to make of that. But I'm happy for the people here that it's a small step forward. However, we are fine. Even if we always have tears in our eyes because the sad history of this country is younger than Julian. But we're fine. We have a room, a shower, a pool (not that clean), new French friends who gave us tips on where to go. Yes, see for yourself. Oh AND...we tried frog legs, it was good.
   Read more

   Traveler

   Mutig 😱🙃

   1/22/22Reply
   Traveler

   Wir haben schon schlimmeres gegessen, in Thailand🙃Das war ok, aber ich würde gerne die gerne mal Frankreich probieren😅

   1/22/22Reply
   Traveler

   Wenn ihr mal einen Fernsehtag einlegt (wahrscheinlich erst nach der Weltreise😆) schaut euch mal "der weite Weg der Hoffnung" an.. Wahre Geschichte aus Kambodscha

   1/22/22Reply
   Traveler

   Ach wir schauen immer mal wieder Filme😉 der Titel klingt schon so, wie wir es hier empfinden. Danke für den Tipp. Da muss ich doch sicher wieder heulen🙈

   1/22/22Reply
   18 more comments
    
  • Day179

   Moskitos

   January 24 in Cambodia ⋅ ⛅ 32 °C

   🇩🇪
   Ich dachte in Thailand wurden wir schon von vielen Moskitos gequält, aber DAS war kein Vergleich zu Kambodscha. Wenn man sich nicht von Kopf bis Fuß mit Mückenspray einsprüht, kann man keine Minute in Ruhe an einem Footprint arbeiten. Man könnte sich auch direkt in den Luftstrom eines Ventilators setzen, aber wer will das schon auf Dauer? Also ich nicht. Innerhalb von Minuten hatte ich 20 Mückenstiche. Das ist echt schrecklich, sag ich euch. Und angeblich sollen die Mücken hier das Zika-Virus verbreiten, angeblich nicht mehr so stark, wie früher, aber so richtig weiß das keiner, bei der schlechten medizinischen Versorgung hier. Naja, da muss man sich wohl untersuchen lassen, wenn man wieder in Deutschland ist🤷
   🇵🇱
   Myślałem, że w Tajlandii dręczy nas już wiele komarów, ale TO nie było do porównania z Kambodżą. Jeśli nie naspryskasz się od stóp do głów sprayem na owady, nie możesz poświęcić minuty na pracę w aplikacji. Możesz także siedzieć bezpośrednio w strumieniu powietrza wentylatora, ale kto tego chce na dłuższą metę? Więc ja nie. W ciągu kilku minut miałam 20 ukąszenia komarów. To jest naprawdę okropne, mówię wam. Mówi się, że tutejsze komary rozprzestrzeniają wirusa Zika, podobno nie tak źle jak wcześniej, ale nikt tak naprawdę nie wie, biorąc pod uwagę słabą opiekę medyczną tutaj. Cóż, po powrocie do Niemiec musisz zostać zbadany🤷
   🇬🇧
   I thought in Thailand we were already tormented by many mosquitoes, but THAT was no comparison to Cambodia. If you don't spray yourself head to toe with bug spray, you can't spend a minute working on a footprint. You could also sit directly in the airflow of a fan, but who wants that in the long run? So not me. Within minutes I had 20 mosquito bites. This is really awful, I tell you. And it is said that the mosquitoes here are said to spread the Zika virus, supposedly not as badly as before, but nobody really knows, given the poor medical care here. Well, you have to be examined when you are back in Germany🤷
   Read more

   Traveler

   wow, a co to? jakieś ukąszenie ?

   2/13/22Reply
   Traveler

   No niestety tak wyglądają u nas ukąszenia komara😵‍💫 i trochę maści 🤪

   2/13/22Reply
   Traveler

   kurcze, to straszne

   2/13/22Reply
   Traveler

   Oh taaaak😖

   2/13/22Reply
   6 more comments
    
  • Day3

   First Day of School

   September 27 in Cambodia ⋅ ☁️ 26 °C

   We have arrived on school grounds.. the students should be arriving any minute! We are all super excited, eager and full of anticipation of what we may learn from the teachers and schooling system we will be working closely with/in.

   Some students attend normal state school during the morning, then attend the Treak Community College in the afternoon while some do the opposite, and attend Treak Community College in the morning. We have been placed across different classes across the school including K1, K2, Room 1, Room 2 and Library.
   Read more

   Traveler

   love all the shoes lined up outside!

   Traveler

   Lovely shirts!!!!

    
  • Day5

   Village Tour

   September 29 in Cambodia ⋅ ☁️ 24 °C

   Today after school, Salin kindly took us on a guided tour of the local village around the school. We were greeted by children and families in their homes and gardens with a warm and friendly smile and wave. I think I speak on behalf of all students on this study tour when I saw that we admire the simplicity of community connection, and are all reflecting on the importance of it to educate and raise children.Read more

   Traveler

   What an amazing experience!!!

   Traveler

   Beautiful words Racquel

   Traveler

   Just goes to show you don't need a huge amount of money and resources to be happy, but a healthy community is essential.

   Traveler

   Absolutely! I have also had a few conversations with other pre-service teachers reflecting on how heavily we rely on technology in our classrooms and how it enhances, but also limits, our creativity when teaching.

   Traveler

   Couldn’t agree more, sounds like there are some amazingly reflective conversations happening amongst you all!

    
  • Day2

   School grounds

   September 26 in Cambodia ⋅ ☁️ 26 °C

   We arrived on school grounds, however it was a student free day due to the holiday. They are back to school tomorrow, so we took this chance to explore the school grounds and run through some training.Read more

  • Day1

   First Day- we have all arrived!

   September 25 in Cambodia ⋅ 🌧 28 °C

   Suostei! After 3 flights and one very packed taxi, we have all arrived in Siem Reap and settled nicely into our guesthouse 😄🏠 We spent the afternoon exploring our surroundings on foot before we met Salin and Dara, the project manager and head teacher of Treak Community School where we will be volunteering.

   As we were about to leave for dinner, it started to pour with rain so we loaded up the tuk-tuks and headed out for dinner with Salin and her husband, Michael.

   It is currently the ‘Festival of the Dead’ which is one of Cambodia’s biggest celebrations, so the students will not be at school tomorrow.

   We have already made so many loving friendships with others, but it’s an early night for us as we take a walk back to our guesthouse through pub street to catch up on the jet lag! ✈️😴
   Read more

   Traveler

   Safe travels and have fun learning about the culture and meeting new friends!

   Traveler

   YAY! Have a wonderful time everyone. I will continue as your unofficial virtual support. Please know I’m here if you require any support from this end 🇦🇺

   Have an absolutely wonderful time and learn heaps :) [Alice Brown]

   Traveler

   have a wonderful and amazing adventure!!!

    
  • Day2

   Dinner Day 2

   September 26 in Cambodia ⋅ 🌧 23 °C

   We were about to leave the guesthouse to walk down to a local Khmer restaurant for dinner, but it began to pour with rain (What is it about pouring with rain just as we are about to leave for dinner???) so we all decided catch a tuk-tuk.

   Michael, Salin and their family met us at the restaurant and we all ordered some delicious looking Khmer food!

   Rosie also spotted a little something from home while browsing the supermarket today 👀

   Off to bed- jittering with excitement to meet the students tomorrow morning at the school!
   Read more

   Traveler

   what a find!

   Traveler

   wonder if anyone else buys it?

   Traveler

   looks amazing!!! how's everyone enjoying the food?

   Traveler

   Personally I’m LOVING it.. it’s sooo tasty. Everyone loved lunch today!

   Traveler

   👍

   2 more comments
    
  • Day4

   Phare Circus

   September 28 in Cambodia ⋅ 🌧 24 °C

   Last night we went to the Phare circus in Siem Reap.. it was incredible!

   The artists are students and graduates from Phare Ponleu Selpak’s vocational training center in Battambang. The association was formed in 1994 by 9 young men coming home from a refugee camp after the Khmer Rouge regime. They were greatly helped during that time by an art teacher using drawing classes as therapy and wanted to share this new skill among the poor, socially deprived and troubled youngsters in Battambang. They founded an art school and public school followed to offer free education. A music school and theatre school were next and finally, for the kids who wanted more, the circus school. Today more than 1,200 pupils attend the public school daily and 500 attend the alternative schools. Phare Ponleu Selpak also has extensive outreach programs, trying to help with the problems highlighted in their own tales.

   Phare The Cambodian Circus offers these students and graduates somewhere to hone their skills and a place to earn a decent wage. Money that will take them out of poverty and give them self-respect and freedom.

   https://pharecircus.org
   Read more

   Traveler

   So interesting! Thanks for sharing that background.

   Traveler

   Absolutely welcome! We were all amazed and in awe of this same background information when they shared it after the show.

   Traveler

   I think I would have spent the whole time holding my breath!!! 😦

   Traveler

   what a fabulous story of self-determination and vision!

    
  • Day2

   Child Protection and Cultural Training

   September 26 in Cambodia ⋅ 🌧 29 °C

   We arrived on site this morning to run through some child protection and cultural training facilitated by Michael and Saline. We learnt a lot about the history of Cambodia, including the war and Khmer Rouge and the ongoing impacts it has had on this country, its people and their community.Read more

   Traveler

   that must have been incredibly sobering!

    
  • Day6

   Friday Dinner After First Week

   September 30 in Cambodia ⋅ 🌧 25 °C

   Today, we all went out for dinner at a local restaurant called ‘New Leaf’. Taking a moment to reflect on our experience thus far, I am in AWE of the passion, strength, thoughtfulness and dedication of the other pre-service teachers on this trip. They all bring an exciting and valuable ingredient to the teaching profession. Spending such intense time with like-minded people who have the same desire to love and educate the children in our communities and society makes me feel super empowered to continue on this educator journey.

   As a social enterprise, New Leaf has implemented numerous environmentally friendly initiatives and adopted fair employment practices; including a living wage, profit share, regular training and providing career development opportunities.

   New Leaf’s vision is to support education in Siem Reap province, through profits generated by being a high quality dining experience that offers a “taste of Cambodia”.

   https://newleafeatery.com/about-us/
   Read more

   Traveler

   Your reflections and summaries of your discussions so far sound so incredibly rich and thought~provoking. Sounds like you are all benefitting enormously from the opportunity and making the most of it.

   Traveler

   and New Leaf has an awesome vegan menu to boot ☺️

   Traveler

   ❤️❤️❤️

    

  You might also know this place by the following names:

  Phumĭ Sĕrĕ, Phumi Sere

  Join us:

  FindPenguins for iOSFindPenguins for Android