Israel
Shibli

Discover travel destinations of travelers writing a travel journal on FindPenguins.

5 travelers at this place

 • Day5

  Vrch Tabor

  November 20, 2017 in Israel ⋅ ⛅ 20 °C

  Podľa tradície vrch (558 m), na ktorý Ježiš vystúpil s apoštolom Petrom Jakubom a Jánom, kde sa pred nimi premenil. Nie len Ježiš sa má premeniť, ale hlavne má sa premeniť náš postoj. Nový pohľad na Krista. Tabor pravdepodobne znamená pupok.
  Niektorí sa rozhodli ísť pešo iný autobusom. Ja som si vybral prvú možnosť.

  (strohé poznámky z kázní)
  - Do prostriedku sa dáva najdôležitejšia osoba. Ježiš je v strede a zahalil ho oblak (ako na Sinaji) - toto je môj milovaný syn. Vstaňte! jediná cesta je s Ježišom. Ježiš im zakazuje hovoriť, pretože ak nemáš skúsenosť so vzkrieseným Kristom, nebude ti nik veriť. Až keď máš skúsenosť so Vzkrieseným, potom si schopný obetovať pre Krista aj svoj život. Príležitosť obetovať sa máme každý deň - keď ma niekto irituje, hnevá... tam sa môžem umŕtvovať.
  - Ježiš nedáva odpoveď na smrť, pretože smrťou sa nič nekončí. Mojžiš zastupuje Tóru a Eliáš zastupuje prorokov - obaja súhlasia s Ježišom.

  - Deti nepotrebujú špeciálnu lásku, oni potrebujú manželskú lásku OTCA a MAMY.
  - JHWH - ja som, ktorý som - Boh keď vyslovuje hovorí v minulom, prítomnom a budúcom čase. Vlastne hovorí o vernosti. Táto formulka Boha, sa vyslovuje aj pri manželskom sľube - ja som bol/a, ja som, a ja budem pri tebe. To vytvára Božiu prítomnosť.

  - Ježiš je synom Tektona. Kto je šéfom Tektonov? Archi-Tekton. A keďže na tom mieste nie je veľa dreva, zdá sa že Jozef skôr opracovával kameň.

  - V dome mali cisternu na vodu a špajzu. Na to sa dala doska a tam sa spalo. Keď Ježiš hovorí príbeh o naliehavej žiadosti, aby mu priateľ dal chleba, lebo dostal návštevu. Bolo to nepredstaviteľné, lebo to znamenalo zobudiť celú rodinu, odkryť dosky a až tak dostať sa do špajze.

  - slovo "Mesto" v evanjeliu často znamená - mentalita kde je všetko nové.
  - slovo "Dedina" v evanjeliu často znamená - prostredie kde je tradícia.

  - V Starom zákone a ani v Talmude ťažko sa hľadá, ak vôbec, dedina s názvom Nazaret. Evanjelium nám predkladá čosi viac ako len geografickú skutočnosť ci biologickú reakciu. Je to príbeh ako sa rodí kresťan do tohto sveta.
  - Pánov služobník je výsada a vyznamenanie zároveň. V Starom zákone ho dostali len najväčší ľudia ako Abrahám, Mojžiš či Dávid. Nikdy tento titul nedostala žena. Je to vlastne vyznamenanie, že radikálnym spôsobom zmeníš tento svet. A tak evanjelista hovorí, že každý kto spolupracuje s Bohom sa stáva významnou osobou, ktorá dokáže pretvoriť chod dejín.
  - Neboj sa! - Ak prijmeš posolstvo, tvoj život bude plodný. Aký je môj duchovný profil?
  - Meno Mária sa veľmi nenosilo, pretože posledná Mária (Miriam) bola Mojžišova sestra a ona sa postavila proti Mojžišovi. Boh sa v biblii so ženami veľmi nerozpráva (okrem prípadu Evy, ktorá sa vyhovára a Sáry ktorá mu klame.
  - Dievča je pannou (tá ktorá neprináša život). Spomeňme si na Achaza, prorok mu hovorí žiadaj si znamenie... Panna počne... Tá ktorá neprináša život stane sa matkou...
  - Mária sa stretáva s Božou mocou (Gabri-El)
  - Evanjelista Marek rád ukazuje veci, ktoré vyzdvihne až na piedestál a potom to zrúti až do prachu, a naopak ukáže vec ktorá je v priepasti a nie je možné z dna vytiahnuť a ukáže že Boh to môže urobiť.

  Foto:
  - Bazilika Premenenia
  - Jedna z miestnych kaplniek
  - Cesta z hory Tabor
  - Interiér baziliky
  - Sv. omša za účasti ľudu a mačky od bratov františkánov...
  Read more

You might also know this place by the following names:

Shibli, שבלי

Join us:

FindPenguins for iOSFindPenguins for Android

Sign up now