Satellite
Show on map
 • Day38

  נתפוס את כולם!

  September 4, 2015 in Japan ⋅ ⛅ 29 °C

  התערוכה הזמנית במוזיאון הייתה של פוקימונים!

  הנושא היה מעבדת פוקימונים - קיבלנו פוכדורים בכניסה והיינו צריכות להבין איזה פוקימון נמצא בפנים ע"י כמה מכונות משחקים שנותנות לך מידע מוגבל בהתאם לביצועים.
  הצלחתי, אבל כדי להיות הוגנת זה היה רק כי הייתה לי חוברת עם תמונות של כולם...

  היו גם מלא בובות וקלפים של פוקימונים והיה נורא כיף (הרגשתי בת שנתיים אבל היה כיף)!
  Read more

  Ofir Korzenyak

  מביכיp:

  9/4/15Reply