Satellite
  • Day8

    לידיעת החברה להגנת הטבע

    August 3, 2018 in Switzerland ⋅ ☀️ 30 °C

    שולחת את זה במייל לחברה להגנת הטבע שישימו כאלה בחופים בישראל! תבינו שבשוויץ יש להם את זה רק בשביל בערך שבוע שמש בשנה שאפשר לשבת בו באגם... ממש אפשר להשקיע בכאלו בשביל ישראל השמשית!