Satellite
Show on map
 • Day6

  מקדש taiyuinbyo

  August 3, 2015 in Japan ⋅ ☀️ 30 °C

  טושוגאווה אייאסו, השוגון הראשון של יפן ציווה שיבנו לו היכל קבורה מפואר לאחר מותו.

  בנו בנה את המקדש טושו-גו.

  הנכד חשב שאביו לא הבין את הבקשה כמו שצריך ושהמקדש צריך להיות הרבה יותר מפואר.
  הוא העסיק 15,000 פועלים כדי לשפץ את המקדש הקיים.

  אחר כך נשארו לו 15,000 פועלים מובטלים, הוא ראה כי טוב ובנה לעצמו, בחייו, היכל קבורה מפואר - מקדש taiyuinbyo.

  מישהו פה מאוהב בעצמו!
  Read more