Satellite
Show on map
  • Day9

    I have a dream

    October 15, 2016 in Spain ⋅ ☀️ 14 °C

    משנת 2005 יש לי חלום אחד - שייבאו את טעם התפוצ'יפס הנפלא הזה לארץ. אני רודפת אחריו בכל טיול (פעם העטיפה הייתה ירוקה...) ורק מחכה שאוכל לקנות אותו כל שבוע בסופר בארץ!

    שמישהו יעשה משהו :(