Satellite
Show on map
  • Day7

    לוצרן

    August 2, 2018 in Switzerland ⋅ ☀️ 29 °C

    העיר הכי גדולה במרכז שווייץ והמקום הראשון שאנשים ממליצים לבקר בו כשמספרים להם שטסים לשווייץ.

    אגם , גשר יפה, עיר עתיקה, בתי גילדות מצוירים ואווירה טובה