Thailand

Thailand

Curious what backpackers do in Thailand? Discover travel destinations all over the world of travelers writing a travel blog on FindPenguins.
23,297 photos of travelers
2h1d14h17h1d1d1d1d1d2d1,090 travelers at this place

Get the app!

Post offline and never miss updates of friends with our free app.

FindPenguins for iOS FindPenguins for Android

New to FindPenguins?

Sign up free

 • Day1

  An Ancient Kingdom. Aspire for beauty, an atmosphere, ancient call of the Land. Pretty tourist nowadays. But if you can listen closely to this land listen to the wind, hug a Tree they will tell you probably some beautiful stories of the Place..
  When you will be full of impressions but starving... try famous Sukhothai noodles🤗😘

 • Day55

  Kaixo!
  Gaur egune lotan pasauot. Berandu baten esnatu na. Gosaldu eta lotan jarraitxuot. Irakurri eta lo. Kantzaute egon na eta atzoko masajian kokoteko miñe eta buruko miñe eukiot. Hiru pertsonantzako geli da, baina neu bakarrik na. 19:00retan afaltza bajatu na. Katalanaz eta frantsezaz afalduot. Afal ostin Saturday Market-a jun na. Jentez lepo egon da! Bilbotar batzuk topautxuaz bidin. Puestuk ikusten ibili na, izer erosi barik, zer eta zenbatin dauen ikusten. Egunez eguraldi edarra ein dau, baina gabaz, 22:00ak aldin, danok merkatun lasai-lasai gabizela, golpera eurixe hasi da. Eta zelan gainera! Jente dana aterpieta zoruan lez, puestituk desmontetan saltzailik... Ni euritzan hostala bueltau na. Ezin jakin segixen atertuko ban edo ez. Eta eskerrak bueltau nazen ze orduetan jarraitxu dau eurixek. Nire gelan dana goterak daz, eta baldak daukez ipinitxe. Neure ohe parin, hanketan be tantak jausten di. Gabon.Read more

 • Day51

  Kaixo!
  Gaur 8:30xetako esnatu ein na. 9xetan hasten zan gosarixe eta gosaltza bajatu na. Kafi, bi arrautza prejidu, tostada bi eta zanahorixa zatixek letxugiaz atastez platerin. Gosaldu ostin gelan egon na antolatzen. Motxila dana utzitxu eta txukuntzen. Gaba txinik eta bixok bakarrik pasau dou gelan. Hiru oheko geli da. Aire girotuik ezta egon, baina fan-a bai. Etxin lez da hostala. Izena be Like Home dauke. Atzo geure gela etorri zan masajisti eta neska batei masaji emotzan. Holan funtzioneten dau honek. Baina prezixo honetan ezin da izer gehixa eskatu. Zaharra da geli, baina gosarixe, afarixe, ure... Ezin leike kejau. Txini 9xetan urten da. Sukaldaritza klasi eitxa. Jentik hainbeste diro gasteten dau holako ekintzetan. Egun osoko tour-ek izeten di; elefantik garbitxu, tirolinak, sukaldaritzi, kanoa, buseu... Danetik daz, baina oso karuk di. Norbere kabuz antolatzi merkia da. Chiang Mai-k karratu formako kanala dauke, eta kanalan barrun da alde zaharra deitxu ahal jakona. Tenplo pilo bat, dendak, masajik, tabernak, merkatuk... danetik. Hirixe ezautuot nehi beste eta toki esanguratsuenak bisitxaitxuaz. 13:00etan furgoneti bile etorri bijaten, baina 12:30xetako heldu da. Eskerrak prest egon nazen eta ez nazen kala urten. 13 pertsonantzako furgoneti izen da; txoferra barne. Jenti bidin jasoten jun ga. 180 bath da holako furgoneta bat Pai-re. Buse merketxua da, baina estaziñora jun bida, eta azken baten prezixo bera urteten dau. Txinukin eta Frantsezakin etorri na. Inoaz eztot ein berbaik. Momento onin hartuot forgoneti, ze eguraldi kanbixu sartu da eta eurixe hasi da. Kriston zorokerixi eiot! Txixeuri sartu jate eta ondiño herri barrun jenti batzen egon gazenez, furgonetatik urten eta korrikan kotxe baten atzera jun na txixe eiña. Zaparradaik eta haundixenin. Jente dana harritxute, neuri begire, ia zer eitxeoten. Hiru orduko biaji da eta bestelan txarto bineban. Freskoo freskoo gatu na. Lau ordu pasa eiauz Pai-re heltzeko. Bidin 20 minitxuko parada bat eiau. Zelako bidi! Gora ta gora! Dana errebueltak, mendi tartin ziher. Marietako bidi. Nora heldu na? Pai tokirik eta edarrena ei da. Txoferrak kristelezko boteila txiki bat ata eta wisky-xe eran dabela usteot. Furgonetik laga gaitxun tokitxik 10minitxure egon da nire hostala; oinez. Arbola bitxarteko bide baten ziher. Garaje zahar baten pasau biot gaba. Ati zabalik. Aire girotuik bez eta moskitxo haundixek dauenako jan nabe. 70 bath gaba; kafi eta ure barne. Erropak garbitxu eta noodlesak eitxuaz afaltzeko. 19:00rek aldin kala urten dot. Herrixen ziher buelta bat emon dot. Edarra bizitxasune. Dana turisti, dendak eta zuzeneko kontzertuk tabernetan. Lehenengo Marian hostala jun na, bera be gaur zan heltzeku Chian Mai-txik. Ondiño heltzeko egon da. Beraz, dendak ikusitxuaz, eta mantekaue eta rolls-ak jan. 21:30xek aldin jun na atzabe Marian hostala eta han egon da. Bugalof baten da bera. Eleganti da tokixe, baina aire librin eta erreka albun. Hainbeste moskitxo egon di. Mariaz pixkat egon eta neure hostala bueltau na. Dutxau eta hemen na, pixkat bilurtute, garaje baten bakarrik. Tokixe ondo da; ur beru, literak, bi fan... baina neu bakarrik na. Edozein sartu ahal da. Albun baten batzuk dauezela usteot baina ez na seguru. Gabon. Bixer arte.Read more

 • Day52

  Kaixo! Nire gaba. Atzo neu bakarrik garajin. Gaba lasaixe izen da, hasieran kosta jaten lo hartzi, baina azkeni ondo. Oheko koltxoie ezta oso erosu, esterilak di egixe esan. Gaur goixin Hugon mezu: estoy en Pai, en easy hostal. Yo solo en una habitacion. Zer? Hostal berin egon ga bixok. Ni 6 pertsonako garaje baten bakarrik eta bera alboko garajin be bai balarrik. Goixin alkartu ga. 9xetako Marian hostala juteku nintzen. Holan gatu ginen atzo. Eurixe botalan egon da baina, eta beran hostalin katu ohien euki dabela, eztauela gustora eta neure hostala datorrela esazte. Beran zain egon na hostalin. Maria heldu danin, hostaleko free kafi eta neure zerealak jan eta herrire jun ga. Eurixe eitxen izen dau. Momentu baten oso egoera xelebri ikusi dou. Gure parin aterri eta 10 metrota kriston zaparradi. Danok geldi, aurrera ein nehi ezta, egoeriai begire eta barrezka. Uau! Azkenin, hainbeste motor eta bizikleta ikusi ondoren, zer alkilau desididu ezinde, eta euritzan merezi etezkun dudetan, bizikleti alkileti desididu dou. Pasaporti laga biher izen da bertan, eta Mariak visaue barrizteko laga banez neuri lagatzat dendakuai. Hostaleko bizikleti eukiau, ordun bat ordaindu dou bakarrik. 50 bath bixon artin. 12:30xek izen di bizikleti alkilau douenako, eta hortik aurrera eztau ein hainbeste euri. Aterri esate baterako. Ur jausi batera jun ga. Ordu erdire dauela. Kaka zaharra, jaja. Egune pasau dou bertan jun eta etorten. Edarra izen da baina. Aldapan gora, ez oso aldapa haundixe, baina honek bizikletakin igoteko nehiku. Maria damutute, ezin dabela berak esaten. Neure animukin helburu zana bete dou. Heldu ga ur jausire eta bainau be ein ga. Bueltan erretza bueltau ga ze aldapan behera izen da. Beste bide batetik bueltau ga. Nahi barik hartu dou bidi. Herrire heldu aurretxun bazkaldu ein dou, atsaldeko 5ak aldin. Ya gosiaz bixok. Gero hostala bueltau, dutxau eta Hugoaz kontuk esaten egon ga. Chiang Mai-n topauteko Iruñako bikotiaz be egon na. 22ak aurretxun kala urten ga. Mango shake hartu dou Mariak eta nik. Hugok jana. Gero taberna bata jun ga eta bertan egon ga goxaldeko ordu bixek arte. Hainbeste jente egon da. Dana turisti. Geure modun. Live music da taberna askotan. Pai ein ahal dana Live Music, drink, waterfalls... asko gehixa ez. Hugo eta Maria eraten egon di. Nik eztot nehi izen eran eta kontuk esaten egon ga. Zerbeza bat hostaleko gaba bat baino garetixaue da. Oin Maria eta bixok ga garajin eta Hugo alboko garajin. Gabon.Read more

 • Day53

  Kaixo!
  Gaur 8retako prest egon ga Maria eta bixok, atzo esandako lez. Hugo lo egon da eta esnatu ein biher izen dou. Free coffee hartu dou hostalin, zerealekin eta platanuaz. Ondoren herrire jun ga. Bizikleti entregau dou eta bi motor alokatu douz. Mariak eta Hugok manejau dabe motorra, eta ni Hugon atzin jun na. Hiru toki ezberdiñeta jun ga. Lehenengo jun gazen lekun hainbeste jente hil ei da. Irlandes pareja heldu bat ezautu dou. Donostin egon ei zin oin dala 40 urte. Berba ein dabe euren abenturak kontetan, dio! Hemendik Bamboo bridge-a jun ga. Eurixe hasi dau hemen. Maria bilurtute jun da bidin. Aldapak egon di, bide apurtuk, eta eurixe ein ostin peligrosua. Problema barik konpondu da baina. Ur jausi bata be jun ga eta bertan bainau ga eta eskaletan ibili ga pixkat. Hemendik bueltan bazkaldu eiau. 30 bath izen da bakarrik. 0,8€. Papaya salad jan dot nik. Spice eskatuot eta benetan be spice! Malkotan eta moko darixola amaitxuot. Hemendik bueltan hostala etorri ga. Hugok maleti ein dau, Mariak prest euki dau, eta preparau dizenin motorrak entregeta jun ga. Maria galdu ein da bidin. Orientaziñoie 0 dauke. 4retan Chiang Mai-reko furgoneti hartu biben, eta 15 minitxu gatzen izen di, Maria ezta agertzen izen motorra entregeta, bidin galdute. Hugok pasion fruit juice erosi dau eta Maria eztanez agertzen izen furgoneti hartu biben tokire doiela esan dau. Justo Maria agertu da. Entregau dau motorra, jun ga parada eta despedidu ein dotxuaz. Oin neu gatzen na Pai-n atzabe bakarrik. Neupe bixerko Pai-reko tiki erosiot eta gero hostala bueltau na. Dutxau eta bertan egon na pixkatin. Eguraldi bikaine ein dau gaur. Paregabi! Iluntzeko 7retan herrire urten dot. Stir fried rice noodle with chicken jan dot eta gero mango sticky rice famosu! Dendaz denda ibili na. Bada jenti. Dio! Dana turisti. Ertz baten plantau eta jentiai begire egoteko entretenimentu itzela. Nungu jenti dan igerrixaz. Polizixak be etorri di. Presidenten bat etorri da kontizu. Hemengo polezixak ezti serixuk kontizu. Neuk izer esan barik berbetan hasi jatez eta argazkixe eta dana ata dou. Goixin ezautu doun adineko pareji be topau dot pasiun. Kasu ein dotziet eta bixer goixin alkarreaz armusetako gatu ga. 00:00xeta doie, eta bixer arte. Gaur be neu bakarrik garaje hontan.Read more

 • Day54

  Kaixo! Gaur 8:30xetako bikote Irlandesana jun na gosaltza. Atzo esandako tabernan alkartu ga eta avocado toast with omelete and salad jan dou. 100 bath ordaindu biher izen dot, dio! Gosaldutekun tenplure jun na gizonaz motorrin. Bueltan, euren hostala erakutsiztie, eta gizonaz herrire jun na atzabe. Chiang Mai-reko furgoneti nun erosi doten esan dotzat eta berak be neure ordu berin hartu dau. Hot Spring-a jun di eurek motorrin, eta ni masaji hartza. Lehenengo herrixen buelta bat emon dot baina. Ice-cream and sticy rice erosiot. Ordubete pasako masaji emozte, 180 bath. Izarrak be ikusi eitxuaz. Fuerte emoteko eskatutzat. Oso gogorra izen da. Mutilek emozte; ezta ohiku. Asko gustau jate zelan emozten. Masaje ostin hostala bueltau na, maleti ein eta denkantsun egon na. 14:30xetako, check out ein eta parada jun na. Neuaz bata heldu di irlandarrak. Maletak bertan laga eta zeozer hartza jun di. Neu be dendetan ziher ibili na, eta pasion fruit, mango eta mangosteen-en zumu hartu dot. Ondoren parada. Furgoneta sartzen azkena izen na, eta ni pozik, ez nazela bikotian albun jarri biher eta. Baina emakumik neskiai niaz leku aldatzeko eskatutza, alkarreaz gauezela eta. Hoixe marki. Neuri galdetu barik. Neskik aldatuzte asientu eta euren albun etorri na Chiang Mai-re. Gizona ezta ixiltzen! Zer esaten daben eztot jakitxen, ze Irlandesak di eta Australin bizi di, edarra nahasti! Barre ein bineban edo arpei serixu ipini, eztot jakitxen izen. Konbertzaziñoiek nundik joten ban bez. 19:00retako heldu ga Chiang Mai-re. Zumaitxarrak eta topautxuaz. Agerre ezautzen dabe. Oihana lehengusiñian klasekuk. Like Home hostala bueltau na eta bertan afalduot Frantsez mutilaz eta Katalan neskiaz. Afari edarra; pai thai eta noodle berdik arrain zaporiaz. Bat-batin Maria ikusiot kalin pasetan, dier eitzat eta neuaz jarri da. Konto batzuk esan douz eta gero despedidu ein ga. 23:00etan lenguneko Txini agertu da, berandu baten. Maleti ein dau eta Bangkok-a urten dau, abioien. Gabon.Read more

 • Day56

  Kaixo! Gaur 10:00ak aldin gosaldu ostin, bizikleti hartu eta irlandarrak topeta jun na. Funky monkey tabernan dauezela esaztie. Goix osu pasauot bueltaka tabernioi ezin topaute. Bi taberna daz izen beraz. Euren hotelan izena be emoztie baina hiru hotel daz izen bardiñaz, ai dios! Hotel elegante baten sartu na, haixe zalakun, lotsatu be ein na jenti elegante ikusitxe. Komuna osteri ein eta urten eiot. Azkenin, amore emonda neure hostala bueltau na. Euren mezu jaso dot. Funky monkey-n dauezela atzabe. Dio! Oingun atzabe ahalegintzi pentsauot. Bizikleti hartu eta beste hainbeste buelta emon ostin andri topauot tabernan. Gizona neure bile urtenda egon da motorrin. Asko poztu di ni atzabe ikustiaz, eta eurekin bazkalduot. Aummm! Zelako edarra egon da. Hoixe argazkiko platera jan dot arrozaz. Euren geli erakutsiztie. Ondoren, beste taberna bata jun ga kafi hartza. Andrik eta nik zumu hartu dou. Nik mallukixena eta berak pasion fruit. Oso ona egon da; egarrixe be eukiot ta. Hasieran barrun jarri ga, baina aire girotuaz hotzitxu ein di eta kanpa urten dou. Eurixe hasi dau gero. Ez atzoko beste baina. Atertu dabenin, euren hotela jun ga. Bizikleti hartu dot, gizonak motorra, eta neure hostala bueltau ga. Andri eta ni oinez eta gizona motorrin. Pixkat zoramena izen da trafikuaz. Nire hostala nun dauen ikusi ostin buelta ein dabe. Gizona ezta ixildu be ein atsalde osun eta nik eztotzat izebe ulertzen. Pixkat astune da zer esaten daben jakin barik entzuten egoti, baina weno, bazkarixe eta zumo edarra atastez ta ezin kejau. Hostala bueltau, dutxau eta behera bajatu na. Nire gelatik chanting entzuteot. "Erresetan". Tenplu dauket albun eta. Atzo gabeko eskandalu eta musiki baino erlajantiaue. 18:30xetan sukaldera jun na; dana be metro karratu bat. Masaman ein dot. Egunero plater tailandes bat eitxen erakutsikozte. Gero afaldu eiau eta ondoren merkature jun na. Merkatu ospetsure. Domekero egoten dana. Erraldoie da. Eurixe eitxen izen dau, baina ez asko eta aterkinaz jun na. Hainbeste puesto egon di, gauzekin zein janaz. Musiki joten be bai jenti; diru batzen. Jentez lepo egoten da. Mireian umiantzako soineku, Marenentzako lanpari eta neutzeko sandaliak erositxuaz. Bixer arte.Read more

 • Day1

  Donnerstag 17.08.2017 

  Das Ziel ist max. 7 kg pro Nase. (Es wurden ca. 8 bis 10 kg 🤔)

  Oksana ist auf dem Minimalismus-Trip und Alex zieht mit ☺️. Messer und der normalerweise obligatorische Survival-Kram bleiben zu Hause. Ebenso Oksanas Kamera. Für unseren Sport packen wir lediglich die Reise Yogamatte (1,5 kg) ein. (Diese wird dann aber am Flughafen doch noch an Eltern geschickt :-) ) Wir sind nervös und voller Vorfreude.

  Freitag 18.08.2017

  Qatar Airlines - so lässt es sich fliegen.

  Um 5:45 Uhr klingelt der Wecker, doch natürlich sind wir bereits vorher wach und voller Vorfreude auf die Reise. Letzter Check vor Reiseantritt, alles passt - ab zum Bahnhof. Am Flughafen geht alles sehr schnell. Da wir bereits am Abend zuvor eingecheckt haben, geben wir nur unsere Rucksäcke ab und gehen zum Gate. Die Flüge Ffm-Doha (ca. 5 Std 30 Min) und Doha-Bangkok (ca. 7 Std) sind zwar recht lang, aber selbst in der economy class sehr luxuriös.

  Samstag 19.08.201

   Ankunft in Chinatown, Bangkok

  Am Bangkok Suvarnabhumi Airport angekommen, stehen wir beim wohl gechilltesten Passkontrolleur der Welt 😁. Gepäck geholt und raus zu den Taxen. Nach kurzem hin und her, sitzen wir im Taxi nach Chinatown. Statt der üblichen bis zu zwei Stunden Fahrt, brauchen wir lediglich 40 min zu unserem Airbnb Zimmer. Wir sind sicher, dass unser Taxifahrer uns übers Ohr gehauen hat, was sich später aber als Fehlannahme erweist.

  In Chinatown angekommen geht es in den zweiten Stock. Großes Zimmer, traditionell chinesisch (?) eingerichtet und mit Dusche auf dem Balkon.

  Etwas dunkel, aber sonst sehr cool. Endlich angekommen sind wir happy und k.o. 
  Read more

You might also know this place by the following names:

Kingdom of Thailand, Thailand, Taeland, ታይላንድ, Tailandia, تايلند, Thailandia, Tailand, Тайланд, Tayilandi, থাইল্যান্ড, ཐའི་ལེན།, Tajland, Tailàndia, Thajsko, Gwlad Thai, ཐཱའི་ལེནཌ, Tailand nutome, Ταϊλάνδη, Tajlando, Tai, تایلند, Taylannda, Thaimaa, Teiland, Thaïlande, Tayilande, Tailân, An Téalainn, થાઇલેંડ, Tailan, תאילנד, थाईलैण्ड, Thailandska, Thaiföld, Թաիլանդ, Tailando, Taíland, タイ, ტაილანდი, Tailandi, Thailandi, ថៃ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, 태국, थाइलैंड, تایلەند, Pow Tay, Tayirandi, Tailandɛ, ປະເທດໄທ, Tailandas, Tayilanda, Taizeme, Thailandy, Тајланд, തായ്‌ലാന്‍ഡ്, थायलंड, Tajlandja, ထိုင်း, Thayilandi, थाइल्याण्ड, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, Tailandya, Tajlandia, تايلنډ, Tailândia, Thaysuyu, Tailanda, थैलेण्ड्, Thaieana, Tailânde, තායිලන්තය, Tajska, Taylaand, Tajlanda, தாய்லாந்து, థాయ్ లాండ్, Таиланд, ไทย, Taýland, Taylandiya, Taileni, Tayland, تھائی لینڈ, Thái Lan, Tayän, Taylandya, Orílẹ́ède Tailandi, 泰国, i-Thailand

Sign up now