Satellite
  • Day6

    Olympus mountain ️ - Day 2

    October 11, 2020 in Greece ⋅ ☀️ 20 °C

    יום טיפוס לעבר פסגת האולימפוס. להגיע ממש לפסגה זה טרק של לפחות יומיים אבל טיפסנו במשך כמה שעות לגובה של בערך 1500 מטר (הפסגה 2900). היה טיול ממש נחמד ומרענן אחרי כמה ימים של בעיקר ברכב. הטיפוס היה לא קל בכלל אבל היה לנו ממש כיף להזיז קצת את הגוף ולנשום טבע ואוויר פסגות. סיימנו את היום במסעדה המקומית הכי נחשבת בעיירה.Read more