Satellite
Show on map
  • Day7

    Kapellbruke

    August 2, 2018 in Switzerland ⋅ ⛅ 29 °C

    גשר הקפלה - גשר העץ העתיק ביותר באירופה (נבנה במאה ה-14) שחוצה באלכסון את נהר רויס.
    לאורך הגשר, על הגג, יש ציורים (שצוירו במאה ה-17) שמתארים את תולדות העיר והקדושים המגנים עליה.