Satellite
 • Day279

  Kuranda Railway

  May 4 in Australia ⋅ ⛅ 24 °C

  🇩🇪
  Mit einem historischen Zug durch den Regenwald nach Kuranda. Kuranda ist ein kleines süßes Dörfchen mit jeder Menge Spaß und vielen Tieren zum Bestaunen. Julian ist übrigens DER Tierflüsterer, ich bin da eher n Schisser. Bei all der Tierflüsterei wurde ihm seine Sonnenbrille geklaut…von einem Ara und in alle Einzelteile zerlegt. Tja…ich hab ja gesagt, dass er die Brille, weglassen soll. ABER das allerwichtigste ist: Wir haben einige Koalas gesehen, MIT Koalababy😍JETZT kann ich wieder zurück nach Deutschland. Oh mein Gott, die sind so verdammt lustig und langsam🐨 Koalas schlafen, ähnlich wie Katzen, bis 22 Stunden am Tag. Die kuscheligen Tierchen fressen nur Eukalyptusblätter oder Rinde, diese sind nicht sehr nahrhaft und fasrig, also brauchen sie viel Schlaf zum Verdauen, ist ja auch anstrengend. Wenn Koalas längere Stressphasen haben, wie zum Beispiel Waldbrände und weniger als 18 Stunden schlafen, können sie auf Dauer davon sterben. Ach ja…und NEIN, Koalas sind nicht immer zugedröhnt von den Eukalyptusblättern, das ist ein Irrglaube. Sie sind tatsächlich die einzigen Tiere, die Eukalyptus vertragen, für alle andern ist es pures Gift. Wir haben auch Wombats zu Gesicht bekommen. Die sind auch ziemlich lustig, sie sehen irgendwie kuschelig aus, können aber schlimme Autounfälle verursachen, da ihre Körper extrem fest und stämmig sind. Es gab auch Wallabys, die man füttern konnte, Krokodile, die hier im Norden übrigens auch einfach im Meer schwimmen. Was ich nicht vor die Linse bekommen habe, sind Kakadus. Die gibt es hier üüüberall, einfach überall, doch irgendwie posieren sie nur adrett vor mir, wenn ich die Kamera nicht dabei habe. Tja, so ist das wohl. Ach, echt bezaubernd diese Tierchen und die meisten zum Greifen nahe.
  🇵🇱
  Z zabytkowym pociągiem przez las deszczowy do Kuranda. Kurae to mała słodka wioska z dużą ilością zabawy i wielu zwierząt do podziwiania. Przy okazji, Julian jest zaklinacz zwierząt. Ja to się zawsze boję. Okulary przeciwsłoneczne Juliana zostały skradzione i złamane przez ARA. Cóż… mówiłam że ma zostawić okulary. ALE najważniejsza rzecz: widzieliśmy kilka koali, z malutki koalą 😍 teraz mogę wrócić do Niemiec. O mój Boże, są tak cholernie śmieszne i powolne. Podobne do kotów, Śpią koła do 22 godzin dziennie. Przytulne zwierzęta jedzą tylko liście eukaliptusowe lub kory, nie są to zbyt pożywne i fasciowe, więc potrzebują dużo snu do trawienia, bo to jest wyczerpujące. Jeśli koale mają dłuższe fazy stresu, takie jak pożary lasów i mniej niż 18 godzin snu, mogą umrzeć na dłuższą metę. Aha, to nieprawda że koale nie są zawsze ciągnięte z liści eukaliptusowych, W rzeczywistości są jedynymi zwierzętami tolerujących eukaliptusa, dla wszystkich innych jest to czysta trucizna. Widzieliśmy również wombaty. Są też bardzo zabawne, wyglądają na jakoś przytulnie, ale mogą powodować straszne wypadki samochodowe, ponieważ ich ciała są niezwykle solidne. Były też Wallaby które mogli karmić i krokodyle. Które to na północy po prostu pływają w morzu. Co nie mogłam z fotografować to kakadu. One są wszędzie po prostu wszendzie, ale w jakiś sposób po prostu pozują dla mnie, jeśli nie mam aparatu. No tak to jest. Och, naprawdę czarujący te zwierzęta, które są zawsze bardzo blisko.
  🇬🇧
  With a historic train through the rainforest to Kuranda. Kuranda is a cute little village with lots of fun and animals to admire. By the way, Julian is THE animal whisperer, I, on the other hand, NOT. With all the animal whispering, his sunglasses were stolen...by a macaw and ripped to pieces. Well...I told him to leave his glasses off. BUT the most important thing is: We saw some koalas, WITH Koalababy😍 NOW I can go back to Germany. Oh my god they are so damn funny and slow 🐨 Koalas sleep, similar to cats, up to 22 hours a day. The cuddly little animals only eat eucalyptus leaves or bark, these are not very nutritious and fibrous, so they need a lot of sleep to digest, which is also exhausting. If koalas experience prolonged periods of stress, such as wildfires, and sleep less than 18 hours, they can die over time. Oh yeah...and NO, koalas aren't always stoned from eucalyptus leaves, that's a misconception. They are actually the only animals that can eat eucalyptus, for everyone else it is pure poison. We also saw wombats. They're pretty funny too, they look kind of cuddly, but they can cause bad car accidents as their bodies are extremely solid and stocky. There were also wallabies that you could feed, and crocodiles, which by the way also just swim in the sea here in the north. What I didn't get in front of the lens are cockatoos. They're everywhere here, just everywhere, but somehow they only pose neatly in front of me when I don't have the camera with me. Well, that's how it is. Oh, these little animals are really adorable and close enough to touch.
  Read more

  Mirela Zajonc

  Süüüß sieht ihr beiden aus 😊😊😊

  5/11/22Reply
  Die Steen's

  😃💖

  5/16/22Reply
  Yasmin aus Berlin

  Was ist das?🙃

  5/12/22Reply
  10 more comments