Satellite
 • Day2

  NYC @ Chrysler building & Grand Central

  August 6, 2016 in the United States ⋅ ⛅ 29 °C

  The Chrysler building is for many years close to public, but anyway even the look into the huge lobby is an experience...
  Mission for next visit: find the "whispering hall" in the Grand Central Station, where you can hear someone whispering into one corner throughout the full space if you stand in the opposite corner of the hall...
  ***
  Chrzsler building je už veľa rokov uzavretá pre verejnosť, ale aj napriek tomu je neskutočný zážitok už len nazretie do jej honosnej recepčnej haly s výťahmi..
  Misia pre budúcu návštevu: náisť "šepkajúcu halu" na Hlavnej stanici, kde je možné počuť šepkať niekoho v jednom rohu cez celú halu ak človek stojí zrovna v rotiľahlom rohu haly...
  Read more