Satellite
  • Day9

    K-Star Road, Gangnam

    August 10, 2016 in South Korea ⋅ ⛅ 33 °C

    כמו שדרת הכוכבים בהוליווד, רק שהכוכבים כאן הם להקות הקייפופ. כל להקה גדולה מספיק קיבלה פסל-בובה משלה במהלך הרחוב.

    טוב, הקוריאנים חייבים קצת לתרבות הפופ, שמכניסה להם מאות מיליוני דולרים בשנה.