Satellite
 • Day1

  Olivova hora

  November 16, 2017 in Palestine ⋅ ⛅ 22 °C

  Ježiš na tejto hore trávil veľa času. Tu učil učeníkov, plakal... Kráľ Dávid utekal pre Absolónom. Židovskí pútnici tu chodili obetovať jalovice. Tu Eliáš videl nebeský voz a Zachariáš prorokoval Koniec dní.

  (Strohé poznámky z kázne)
  - Boha nestalo nič aby vyviedol ľud z Egypta, ale dlho mu trvalo kým dostal Egypt z ich srdca.
  - Boh nás sprevádza a mi sami si robíme vlastný príbeh. A druhí môžu práve cez náš príbeh spoznať aké veľké veci vykonal Pán.
  - Ak nebudeme hovoriť svoju osobnú skúsenosť s Bohom, tak sa nečudujme že deti neveria (alebo nechodia do kostola).
  - Pravda sa odovzdáva cez príbeh. Mytológia obsahuje pravdu, ktorú mám sám nájsť.
  Náboženstvo ktoré nepochopí Evanjelium - zabíja ľudí.
  - Priniesli ochrnutého človeka: hriech neuráža Boha, ale človeka. Boh nemá problém s odpustením, ale človek má odpustiť inému človekovi...
  - Ten čo dáva Bohu všetko tak Boh sa v štedrosti predbehnúť nedá. Ježiš berie chlieb a delí až sa nasítia všetci. Máme sa deliť s tým čo sme dostali (nie rozdávať, ale deliť).

  Foto:

  - Kostola Dominus Flevit - Pán zaplakal na úbočí Olivovej hory oproti Chrámovej plošine označuje miesto, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
  - Bazilika agónie - známa ako kostol Všetkých národov, lebo bol financovaný z milodarov mnohých krajín. Tu Ježiš strávil posledné hodiny kde sa modlil a krvou potil pred zatknutím.
  - Kostol Hagia Maria Sion - matka všetkých kostolov s tradíciou usnutia Panny Márie. Križiaci k nemu pripojili Miestonsť Poslednej večere. Pod kostolom je krypta uctievaná ako Máriin domov, v ktorom žila po vzkriesení svojho Syna.
  - Legenda hovorí, že Mesiáš vstúpi do súdnej siene cez zatvorenú Zlatú bránu oproti hore. Z toho dôvodu sa veľa Židov necháva pochovať v jej okolí, aby v Deň Vykúpenia mohli medzi prvými nasledovať Mesiáša...
  - Miesto Nanebovstúpenia - je v strede osemhranného dvora. Kaplnka dnes slúži ako mešita.
  Read more