Púť s úžastnými ľuďmi
 • Explore, what other travelers do in:
 • Day11

  Jeruzalem

  November 26, 2017 in Israel ⋅ ☀️ 17 °C

  Sväté mesto, zlaté mesto, mesto pokoja, Dávidovo mesto, Sion... v Biblii o Jeruzaleme sú referencie a citáty veľmi časté... Asi neexistuje také mesto, ktoré by bolo príčinou toľkých ozbrojených konfliktov ako Jeruzalem.

  (Strohé poznámky z kázne)
  - Lazár bol chorý - táto choroba bola na oslavu Boha. (Skutky ktoré konám ja budete konať aj vy, ba budete ich robiť ešte väčšie) Židia verili, že ak človek zomrie tak ide do sheolu (ríše mŕtvych), tam sa vstupuje cez hrob. Kameň je prekážka vstupu z jeden strany (života) na druhú (smrť).
  - Ježiš hovorí o smrti ako o spánku.
  - Kto je vo svetle nespadne do depresie (Ja som svetlo sveta). Tomáš sa podobá na Ježiša, nemá strach zo smrti.
  - Keď človek zomrie, pochovajú ho čo najskôr. My máme medicínu lepšiu ako vtedy preto mali povedomie že 3 dni duša bdie a hľadá život a keď sa telo začalo rozkladať duša odišla definitívne. 3 dni sa chodí k hrobu oplakávať. Ak je niekto 4 dni v hrobe, je to vyjadrenie, že človek je definitívne mŕtvy. Ježiš čaká, aby nik nemal pochybnosť. Ide o myslenie.
  - Potešovať smutných (v sobotu) je veľmi dôležité.
  - Ježiš nejde do Betánie. Všetko sa odohráva mimo Betánie (dediny).
  - Marta mu dáva výčitky. Človek to robí ľahko: za všetko je vinovatý Boh. Ježiš dáva náboženskú perspektívu. Hovorí jej, že vstane z mŕtvych.
  - Marta pokračuje: viem že vstane. Ježiš jej mení farizejskú myšlienku, ruší čakanie na posledný súd. Robí niečo hneď - Ja som vzkriesenie a život. Mara dozrela a odchádza.
  - Keď Ježiš videl ako plačú... zachvel sa (striasol sa od hnusu) a pýtal sa kde ho uložili. Kde ste položili vašich mŕtvych vo svojich myšlienkach? Odvaľte kameň z vášho myslenia! Lazar poď von a mŕtvy (už nemá meno) vyšiel.
  - Môže pozväzovaný mŕtvy vyjsť? Chodiť? Mŕtvy sa nestretol s blízkymi, ale hneď odchádza. My niekedy držíme mŕtveho stále v hlave, ale on žije plným životom. Boh dáva človekovi život naplno až po smrti. Už im nič nechýba. To je svetlo pre pochopenie môjho života.

  Foto:
  - Hlavný vchod do Božieho hrobu
  - Kupola františkánskej kaplnky Bičovania
  - Múr nárekov
  - Rasťo pred mapou Jeruzalema
  - Ide patriarcha
  Read more

 • Day10

  Boží hrob

  November 25, 2017 in Palestine ⋅ ⛅ 17 °C

  V posledný deň sme navštívili Boží hrob. Najsamprv nám Rasťo poukazoval miesta a potom sme sa na 3h rozpŕchli po chráme. Bolo to náročné - všade kopa ľudí. Niektorí sa aj rozhodli čakať, aby sa mohli dotknúť miesta, kde je hrob nášho Pána. Ja som takú trpezlivosť nemal. Keď sa dav nehýbal, nechal som to tak a radšej som vystúpil na kalváriu, kde som sa pomodlil bolestný ruženec.
  Môže mať Boh svoj hrob? Hrob nemá Boh ale Jozef z Arimatei.

  Vzkriesenie (strohé poznámky z kázne)
  - Vzkriesenie Ježišovho tela nie je oživenie Ježišovej mŕtvoly.
  - Ženy idú pomazať telo. Ale židia mŕtvych nemažú. Mŕtveho umyjú vodou a octom a zabalia ho do látky. Nepoužívajú tiež truhly.
  - Prišli k hrobu a kameň je odvalený - vstupujú do ríše mŕtvych (kde nie je cesty späť) a niet tam nikoho okrem svedka v bielom (znak božstva). Mŕtveho Ježiša nemôžu nájsť, lebo je Božskej dimenzii. Teda aj človek ide do božej dimenzie. Zostáva vo svojom tele (vzťahy, človečenstvo).
  - Kresťanská odpoveď na otázku smrti a života je: vzkriesenie mŕtvych. Nie oživenie. Práve smrťou začnú všetky energie fungovať na 100%.
  - Vstal na tretí deň: dokončil dielo. Nič už viac nechýba. Dokonané je.
  - Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.

  Foto:
  - Kalvária - oltár Kríža
  - Bežný deň v uličkách Jeruzalema
  - Adamov hrob
  - Čakanie na miesto uloženia Pána
  - Veriaca žienka
  Read more

 • Day9

  Jerash a Wadi Rum

  November 24, 2017 in Jordan ⋅ ☀️ 16 °C

  Navšívili sme historické mesto Jerash - Jordánske Pompeje - už s Rímskou kultúrou...

  Do púšte Wadi Rum sme šli džípmi aj keď to bola len okružná jazda. Ubytovali sme sa a večer začala byť zima (v noci 4 C). Vytiahli sme tekuté zásoby a minuli ich... Dostali sme ťavie deky, ktoré skutočne sú veľmi teplé a vôbec som necítil zimu.
  Beduíni nám urobili čaj, rozprávali nám ako tu má počiatok (?!?) písmo "všetkých písem" (arabské, grécke a latinske).
  Je pravdou že východ slnka je tu úžasný...
  Ráno o 5,30 som s Ľubošom vyrazil na východ slnka. Vyšli sme na prvý kopec, ktorý bol pred nami a na vrchu sme s úžasom pozerali, že pred krásnym východom slnka nám zacláňa ešte ďalší kopec... ale aj tak sa oplatilo privstať si...

  Pokúšanie na púšti (strohé poznámky z kázne)
  Mať - Dať
  Vystúpiť - Zostúpiť
  Klaňanie sa - Slúžiť.

  Moc chce byť adorovaná. Odíď satan (Šatan hebr. znamená niečo ako minister vnútra), iba Pánovi sa budeš klaňať.
  - Politická moc môže siahnúť na majetok. Náboženská na večný život. Ak spadneš nič sa ti nemôže stať (veď si Boh) máš všetkých ľudí v kapse...
  - Židia v Meribe pokúšajú Boha tým, že ak nedá vodu - odchádzajú. Chceli donútiť Boha, aby dokázal že je Boh. Ježiš odpovedá: nebudeš pokúšať Pána svojho Boha.
  - Diabol ako pomocník. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha.
  - Diabol ho opustil na príhodný čas (nezbavil sa ho)...

  Foto:
  - Západ slnka nad Jerashom
  - Ženy predávajúce ovocné šťavy oplatí sa ochutnať z granatového jablka...mňam... ale aj iné džúsy sú veľmi chutné...
  - Chrám bohyne Artemis
  - Čaj od beduína s chuťou kardamonu
  - Náš dočasný stan
  - Anastázia v púšti
  Read more

 • Day8

  Masada + Mŕtve more

  November 23, 2017 in Israel ⋅ ☀️ 20 °C

  Masada je nad Mŕtvym morom na nej bola vystavaná luxusná komplexná pevnosť. Na vrchu sa našlo niekoľko menších pevností, sklady s materiálom na niekoľko rokov, nádrží, kúpeľné domy, paláce, synagógy a obradné kúpele, stromy a zeleň. Toto miesto dal postaviť cca 36 pred Kristom Herodes Veľký s jediným úzkym kľukatým chodníkom.
  Tu sa zhromaždili židovskí vzbúrenci proti Rimanom, keď sa v roku 70 po Kristovi pokúsili o posledný odpor. Zelóti pod vedením Eleazara ben Yahira tu boli tri roky obliehaní Rimanmi. Napriek tomu, že tam nie je prameň vody (mali premyslený systém zadržiavania dažďovej vody) vysmievali sa Rímskym vysmädnutým vojakom tým, že kvantá vody vylievali cez hradby... Nakoniec keď Rimania postavili rampu, našli všetkých vzbúrencov mŕtvych... uprednostnili smrť - ako slobodní ľudia, pred životom v rímskom zajatí.
  Našli sa tu zvitky Izaiáša.

  Mŕtve more
  Je to asi zvyšok mora po tektonickej činnosti. V tekutine sa nachádza soľ, magnézium, a najväčšia koncentrácia minerálov na svete. Každý rok sa zmenšuje cca 1m z brehu. Špekuluje sa o obnove (doviesť morskú vodu z Červeného mora). Dĺžka 70km, šírka 12-22km.

  Foto:
  - Štvorec v pozadí je bývalá rímska jednotka ktorá obliehala pevnosť
  - Dôkaz, že človek vôbec nemusí vedieť plávať v mŕtvom mori
  - Veľkosť náhornej plošiny
  - Mozaika
  - Vstupná cesta do pevnosti
  Read more

 • Day7

  Vrch Nebo

  November 22, 2017 in Jordan ⋅ ⛅ 13 °C

  Cestou domov sme boli na hore Nebo, kde Mojžiš sa pozeral na úrodne miesto.

  Barani a capi (strohé poznámky z kázne):
  - Autorovi neide o vzťah k Bohu ale o vzťah k ľuďom. To čo je meradlom je človek.
  - V strede synagógy sa ma čítať Tóra. Božie slovo má byť v strede miestnosti (v srdci).
  - Šesť skutkov čo robia spravodliví s jednou výnimkou: navštívenie väzňa (je to hanba). Pri navštívení je priam pravidlo doniesť jedlo. Za koho sa hanbíme? Tí najmenší bratia, tí ktorí sú odsunutí zo spoločnosti, tí ktorých nemáme radi (bezdomovci...)
  - Je zaujímavé že druhá skupina nie sú zlorečení Otcom (nie je to opak predošlého). Boh ich nepreklína... Preklína ich vlastný egoizmus. Zlorečení skončia v ohni. V totálnej absolútnej deštrukcii - ktorá je pripravená pre diabla a pre jeho anjelov.
  - Ľudia sa chcú ospravedlniť: nikde sme ťa nevideli preto sme ti neposlúžili. Keď si si nevšimol núdzneho, zbytočne boli tvoje nábožnosti...
  - Ježiš nehovorí o omši, spovedi, ružencoch, deviatnikoch... hovorí o vzťahu Lásky.
  - Páchatelia neprávosti môžu to byť páchatelia zbytočnosti (koľko zbytočnosti cez deň vykonáme?) - Nepoznám vás! Preto je dobre si dať ráno otázku: prečo vlastne žijem? Načo som tu?
  - Musíme denne sa obrátiť. Apoštola Petra obráti pohan Kornélius. Nepotrebujeme nového pohana Kornélia (príchod utečencov do Európy) na obnovenie Cirkvi?

  Foto:
  - Najsvetlejší boj je pravdepodobne miesto, kde židovský národ sa zastavil a čakal na Mojžiša pred vstupom do zasľúbenej zeme...
  - Chlapec pred cukrárňou
  - Interiér chrámu na hore Nebo a mozaika
  - s Petrou
  - Pohľad na úrodnú zem
  Read more

 • Day6

  Rieka Jordán

  November 21, 2017 in Jordan ⋅ 🌧 20 °C

  Vstúpili sme sybolicky do rieky Jordán, aby sme si tak pripomenuli vlastný krst...
  Podľa čítania zo Sv. Písma by človek čakal, že to bude obrovská rieka. Čas a história ubehla a z rieky ostal len potôčik, ktorý rozdeľuje Izrael a Jordánsko.

  (strohé poznámky z kázne)
  - Jánove kázne boli starozákonné. Ján ponáral a asistoval pri ponorení. Bolo to niečo nové - sám sa nemôžeš vytiahnúť z hriechu, ale potrebuješ pomoc. Ja vás ponáram do vody na znak pokánia. Vyzýva k metanoji - ku zmene zmýšľaniu / zmene mentality. Až potom dokážeš prijať dobrú novinu.
  - Naproti tomu Ježiš Kristus bol ako ostatní. Preto je logické, že Jána skôr považovali za Mesiáša.
  - Ježiš stojí na zasnúbenej zemi a Kristus chce ich vyviesť z tejto krajiny (z mentality, krajiny, hriechu...) Ježišov krst je teda v opačnej prespektíve. Ježiš chce krstom vyviesť z tohto zotročenia.
  - Oheň som prišiel vrhnúť. Oheň = láska. Preniká celého človeka ktorý zmení celý organizmus.
  - Ján káže podľa Izaiáša - hľa váš Boh. On sám príde a spasí vás. A kde je teraz náš Boh? Je na najnižšom bode. Je medzi bežnými ľudmi (nahý) pri rieke Jordán. Ján sa ho pýta: čo tu robíš? - Nechaj a urob čo je spravodlivé... Urobne spravodlivosť, aby tí ktorí sú okolo neho získali dar od Boha. A nebo sa otvára a potvrdzuje Boh Otec že Ježiš je jeho syn.
  - Spravodlivý znamená dať každému čo si kto zaslúži (plat, ale aj pokuta). Spravodlivosť je aj almužna. Dať každému čo potrebuje len tak zadarmo.
  - Milosrdenstvo je prižmúriť oči... Boh je spravodlivý a milosrdný.
  - Milosrdenstvo - ruchama (rechem - maternica) > materské city > vzťah k svojmu dieťaťu. Je to prirodzenosť ženy milovať svoje dieťa. Ona nešpekuluje, ona to robí nežistne. Mama miluje svojho syna, aj keby bol najväčší lump. A taký je aj Boh. Nemôže sa vzdať človeka ktorého stvoril.
  Milovaný najviac miluje. Ježiš ide do rieky (aj na kríž) nahý. Nielen že je všemocný ale kôli nám je aj vše-slabý. Nahota je v tomto prípade je dôvera v človeka, ako keby hovoril: milujem ťa a ty mi ublížiť nemôžeš.

  Foto:
  - Rieka Jordán
  - Pri Jordáne
  - spomienka na krst
  - sr. Tarzícia ako posledná to mala najtažšie :-)
  Read more

 • Day5

  Vrch Tabor

  November 20, 2017 in Israel ⋅ ⛅ 20 °C

  Podľa tradície vrch (558 m), na ktorý Ježiš vystúpil s apoštolom Petrom Jakubom a Jánom, kde sa pred nimi premenil. Nie len Ježiš sa má premeniť, ale hlavne má sa premeniť náš postoj. Nový pohľad na Krista. Tabor pravdepodobne znamená pupok.
  Niektorí sa rozhodli ísť pešo iný autobusom. Ja som si vybral prvú možnosť.

  (strohé poznámky z kázní)
  - Do prostriedku sa dáva najdôležitejšia osoba. Ježiš je v strede a zahalil ho oblak (ako na Sinaji) - toto je môj milovaný syn. Vstaňte! jediná cesta je s Ježišom. Ježiš im zakazuje hovoriť, pretože ak nemáš skúsenosť so vzkrieseným Kristom, nebude ti nik veriť. Až keď máš skúsenosť so Vzkrieseným, potom si schopný obetovať pre Krista aj svoj život. Príležitosť obetovať sa máme každý deň - keď ma niekto irituje, hnevá... tam sa môžem umŕtvovať.
  - Ježiš nedáva odpoveď na smrť, pretože smrťou sa nič nekončí. Mojžiš zastupuje Tóru a Eliáš zastupuje prorokov - obaja súhlasia s Ježišom.

  - Deti nepotrebujú špeciálnu lásku, oni potrebujú manželskú lásku OTCA a MAMY.
  - JHWH - ja som, ktorý som - Boh keď vyslovuje hovorí v minulom, prítomnom a budúcom čase. Vlastne hovorí o vernosti. Táto formulka Boha, sa vyslovuje aj pri manželskom sľube - ja som bol/a, ja som, a ja budem pri tebe. To vytvára Božiu prítomnosť.

  - Ježiš je synom Tektona. Kto je šéfom Tektonov? Archi-Tekton. A keďže na tom mieste nie je veľa dreva, zdá sa že Jozef skôr opracovával kameň.

  - V dome mali cisternu na vodu a špajzu. Na to sa dala doska a tam sa spalo. Keď Ježiš hovorí príbeh o naliehavej žiadosti, aby mu priateľ dal chleba, lebo dostal návštevu. Bolo to nepredstaviteľné, lebo to znamenalo zobudiť celú rodinu, odkryť dosky a až tak dostať sa do špajze.

  - slovo "Mesto" v evanjeliu často znamená - mentalita kde je všetko nové.
  - slovo "Dedina" v evanjeliu často znamená - prostredie kde je tradícia.

  - V Starom zákone a ani v Talmude ťažko sa hľadá, ak vôbec, dedina s názvom Nazaret. Evanjelium nám predkladá čosi viac ako len geografickú skutočnosť ci biologickú reakciu. Je to príbeh ako sa rodí kresťan do tohto sveta.
  - Pánov služobník je výsada a vyznamenanie zároveň. V Starom zákone ho dostali len najväčší ľudia ako Abrahám, Mojžiš či Dávid. Nikdy tento titul nedostala žena. Je to vlastne vyznamenanie, že radikálnym spôsobom zmeníš tento svet. A tak evanjelista hovorí, že každý kto spolupracuje s Bohom sa stáva významnou osobou, ktorá dokáže pretvoriť chod dejín.
  - Neboj sa! - Ak prijmeš posolstvo, tvoj život bude plodný. Aký je môj duchovný profil?
  - Meno Mária sa veľmi nenosilo, pretože posledná Mária (Miriam) bola Mojžišova sestra a ona sa postavila proti Mojžišovi. Boh sa v biblii so ženami veľmi nerozpráva (okrem prípadu Evy, ktorá sa vyhovára a Sáry ktorá mu klame.
  - Dievča je pannou (tá ktorá neprináša život). Spomeňme si na Achaza, prorok mu hovorí žiadaj si znamenie... Panna počne... Tá ktorá neprináša život stane sa matkou...
  - Mária sa stretáva s Božou mocou (Gabri-El)
  - Evanjelista Marek rád ukazuje veci, ktoré vyzdvihne až na piedestál a potom to zrúti až do prachu, a naopak ukáže vec ktorá je v priepasti a nie je možné z dna vytiahnuť a ukáže že Boh to môže urobiť.

  Foto:
  - Bazilika Premenenia
  - Jedna z miestnych kaplniek
  - Cesta z hory Tabor
  - Interiér baziliky
  - Sv. omša za účasti ľudu a mačky od bratov františkánov...
  Read more

 • Day4

  Petra

  November 19, 2017 in Jordan ⋅ ☀️ 23 °C

  V Jordánsku sme dostali nového sprievodcu Samira.
  Petra, sa rozkladá na severozápadnom okraji Arabskej púšte, bola známa nedostatkom vody. Zvláštne... neskôr sme sa dozvedeli že Petra najviac zarobila práve na vode a prechodom karaván a dnes na turistike... Najznámejšiu pamiatku v Petre preslávil asi film Indiana Jones.
  Mesto vytesané do skaly, kde vraj žilo cca 40 tis. obyvateľov...
  Do púštneho mesta sme šli skoro ráno aby sme mohli priamo na mieste slúžiť sv. omšu. Nevedeli sme kde a či vôbec to bude možné. Podarilo sa nám to aj vďaka sprievodcovi ktorý nebol kresťan, ale bol ochotný nám vyjsť v ústrety... Pridal sa k nám aj Mário Bosý, kňaz trnavskej diecézy ktorý tu bol s rodinou.
  Ľubo - môj spolubývajúci, dnes šiel na prechádzku a našiel miesto kde beduíni, ale aj iní obchodníci prechádzajú do rezervácie za ktorú sme mi museli zaplatiť...

  (strohé poznámky z kázne)
  - Ježiš rád chodil do spoločenstiev.
  - Do Eucharistie privolávame nie mŕtvych ale zosnulých. Pri hostine sa stretávame so všetkými.
  - Mária ktorá leje olej na nohy. Nardový olej nachádzame v Indii (Indická valeriána), ako veľmi drahý olej s príjemnou vôňou. V Jerichu sa obchodovalo s olejmi, kým došiel do Jericha prešiel niekoľkými colnicami a cena ešte viac stúpla. Tento olej bol neskutočne drahý, preto ho používali len králi a príležitostne na drahých svadbách. Nard je symbol lásky. A tak Mária leje nardový olej na nohy. Znamená to, že Cirkev (Mária) cez nohy(službu) prejavuje svoju pravú / vernú lásku (leje olej). Krista máme len vtedy, keď dávame olej na nohy (Cirkev žije keď je verná v službe)
  - Ak Cirkev nežije s Ježišom Kristom tak Cirkev hnije.
  - Judáš je predstavovaný ako zlodej. Judáš vyrátal že tento olej stojí asi 300 dní tvrdej práce. Prečo takéto mrhanie... Ježiš mu pripomína kto nezhromažďuje rozhadzuje. Kto nedáva ten kradne. Neurobil svoj život pre druhých...  Foto:
  - Prvá hrobka pri vstupe
  - Hrobky, vyzerajú mohutne, ale vnútri je jedna max. pár malých miestností
  - Bežné hrobky
  - Vyschnutý konár. Ročne tu naprší 10-15 cm vody.
  - Pohľad z najvyššieho bodu Petry. Na tento kopček je vraj 1000 schodov. Somárik tu vyšliape za 45 min. Môj čas: 23 min. - Víťaz roka 2017: turbo-somár
  - Večera vo Wadi Rum
  Read more

 • Day3

  Primát sv. Petra

  November 18, 2017 in Israel ⋅ ⛅ 29 °C

  Mensa Christi - Kristou stôl. Ježiš sa tu zjavil po tretí raz po svojej smrti (Jn 4,14).
  Petrovi povedal: "Pas moje baránky ... pas moje ovce".

  (strohé poznámky z kázne)
  - Mínu / talent zakopal. Dotyčný pochoval svoj talent (svoj život) zo strachu. Zlý sluha - prijal si obraz aký som (vedel si kto som, čo robím, ako robím napriek tomu si to prijal).
  - Aký obraz máme o Bohu, tak sa ten obraz ukáže v našom živote.
  - Dal mu 10 mín. (mína - cca 30kg zlata) Nepožičal mu, ale dal mu ich. Ukazuje sa tu štedrosť kráľa. Dvaja to bohactvo prijali za svoje a začali obchodovať. Tretí to zabalil...
  - Strach vás paralizuje a robí život zbytočným.

  Foto:
  - Kostol Rozmnoženia
  - Vášnivý prednes nášho sprievodcu Rasťa
  - Interiér kostola Primátu sv. Petra
  - V genezaretskom jazere. P. Žaneta plná radosti a energie, stále vedela povzbudiť a vypočuť.
  - Sestry (sr. Tarzícia CJ s p. Futejovou)
  Read more