Satellite
Show on map
  • Day25

    ראמהשווארם

    February 8, 2016 in India ⋅ 🌙 21 °C

    הנקודה הקרובה ביותר לסרילנקה, מקדש עתיק שמהווה מוקד עליה לרגל מזה אלפי שנים, מופיע בראמיאנה כנקודת הגישה של שיווה אל סרילנקה במהלך חילוץ האישה החטופה שלו, נעזר באיש הקוף כדי לחלץ אותה והמקדש הוא של שניהם.Read more