Satellite
Show on map
  • Day29

    מאמאלאפורם טייק 2

    February 12, 2016 in India ⋅ ☀️ 28 °C

    בפריז הענק שחצוב בסלע מהווה אינטרפרטציה של המהרהברטאראה - המיתולוגיה ההינדית וחוף הים לדייגים שליד המלון, ולארוחת ערב דג ענק ששוקל לדעתי יותר מקילו, מצ"ב לפני ואחרי עם בירה קינגפישר שהיא מפתיעה בטעם, החשבון אגב פחות מחמישים שחRead more