Satellite
  • Day7

    Meteora + Kalabaka

    October 12, 2020 in Greece ⋅ ☀️ 21 °C

    נסענו לכיוון העיירה המהממת Kalabaka שלמרגלות אתר המורשת Meteora. כבר כשהגענו נפעמנו מהמראות הייחודיים! אכלנו צהריים בעיירה ועלינו לכיוון סלעי המטאורה והמנזרים התלויים. טיילנו ביניהם ולא הצלחנו להפסיק לצלם ולהתפעל! בערב יצאנו למסעדה מומלצת וחזרנו למלון בריצה מצחיקה בגשם. בחדר עשינו תצפית מהמרפסת למופע הברקים המרהיב⚡🌩️Read more