Palestine
Aţ Ţūr

Here you’ll find travel reports about Aţ Ţūr. Discover travel destinations in Palestine of travelers writing a travel blog on FindPenguins.

19 travelers at this place:

 • Day18

  Mount of Olives

  May 24, 2015 in Palestine ⋅

  Our travels yesterday included a stop at Mt. Scopus and a good look at a first century tomb as Jesus would have been buried in. We took long, winding walk down the Mount of Olives. With thousands of other tourists and pilgrims, vendors and swindlers (not to mention “Jerusalem Taxi” camels), we stopped at the holy sites on the hill including the traditional site of the Garden of Gethsemane (Church of the Nations), and the church where Jesus wept over Jerusalem. We then headed south from Jerusalem to the egotistical Herodium. We spent the afternoon at the traditional site of the Shepherds Field and then on to Bethlehem to finish the day.

  There were so many lessons wrapped up in our travels today. Seeing the Old City of Jerusalem from the Mount of Olives broke down many pre-conceived ideas I had about the city; the most prominent of which is that Jerusalem isn't really on a hill. More like down in a ditch. I was always taught that it was a “city on a hill...” which is true if you’re coming to Jerusalem from fifty miles out. It is a truth for travelers.

  But once you get here, Jerusalem is down in a valley with mountains rising on almost every side. It’s not the lowest thing around, but it comes close. The entire two mile long ridge of Mount of Olives looks down on the city. It begs the question why David chose this spot for the capital city and eventually the Holy Temple of God. It seems to many who visit that the lower elevation would compromise the perception of divine credibility. “What kind of god lives in a hole?”

  I read Isaiah 2:2. “It shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills.” And I am reminded once again that God’s got a plan, and once again, it’s the very thing we don’t expect.

  I am learning that place participates with struggle. Let me explain that. As Jesus agonized in the Garden of Gethsemane over his impending death (which included not just extreme physical pain, but an encounter with the full-on wrath of God), the Judean Wilderness was right there. Within a half-day walk, Jesus could flee His purpose and be lost in the crags and canyons of the wild just to the East of the garden. From the Mount of Olives, Jesus could see a way out. This moment might be the closest we come to losing our salvation. He is on the cusp of walking away.

  We learned (an advantage to walking this land) that often in the Bible when someone walks to the east, bad things happen. Adam and Eve are cast to the East, the Tower of Babel is to the East, David flees to the East…

  So that night, even though he seemed ready to walk east, Jesus went west to Jerusalem and the cross.

  Standing in the olive trees, I could feel a tiny corner of His temptation to flee. It worried me and made me glad the fate of the world was not resting on these broken shoulders.
  Read more

 • Day10

  Domius Flevit

  December 15, 2018 in Palestine ⋅ 🌬 18 °C

  We then ventured down the path that Jesus followed on Palm Sunday to the Domius Flevit. This church was built on the location where Jesus wept for Jerusalem and prophecied its destruction. It had beautiful views of the old city of Jerusalem especially the Dome of the Rock.

 • Day10

  Pater Noster

  December 15, 2018 in Palestine ⋅ 🌬 18 °C

  Today we began by visiting the Church of the Ascension. This is the highest point in Jerusalem and is where Jesus ascended in to heaven. The church is also the place with they celebrate the “Our Father”. Around the walls is the “Our Father” written in over 162 languages.

 • Day8

  Mount of Olives

  October 12, 2018 in Palestine ⋅ ⛅ 21 °C

  Most of us get up early, to go on our day tour. We have a quick pass through Jaffa, the ancient port where Tel Aviv is, before heading eastward.

  We first visit the Mount of Olives to get an overview across the valley to the old city of Jerusalem, within it's city walls.

 • Day2

  Pater Noster

  November 17, 2017 in Palestine ⋅

  alebo "Eleona", dala postaviť cisárovná Helena, matka Konštatína, v 4. storočí. Dnes je tu karmelitánsky kláštor obložený dlažičkami s textom modlitby Otče náš, vo viac ako 60 jazykoch, vrátane slepeckého písma.

  Svadba v Káne (strohé poznámky z kázne)
  - Jánovo evanjelium je písané s láskou a on často používa obraz, metaforu či báseň.
  - Prvý Ježišov verejný dar - "pekné" víno, je darom neveste. Na konci Jn evanjelia Ježiš na kríži hovorí: žíznim. A čo dostal? Ocot! Toto sa odohráva v každej generácii. Ježiš nám ponúka víno a čo mu odovzávam? Radosť, alebo ocot?
  Ženích Kristus nás napriek tomu miluje.
  - Voda na víno sa mení vďaka poslušnosti, ochote a službe. Víno je symbol radosti, ktorý sa rodí zo služby.
  - Autor nehovorí o dobrom víne ale peknom. Teda ide o kvalitu radosti, ktorú robia sluhovia.
  - Naplnte vodou > symbol ducha > duch je vzťah. Teda: naplňte ten zákon láskou! Sluhovia (tí poslední na svadbe) ich naplnili. Sluhovia sú učeníci - teda my!

  Foto:
  - Chodba s tabuľami "Otče náš"
  - Modlitba "Otče náš" v brailovom písme (FR)
  - Gýče človek nájde asi všade...
  - Predávač čaju
  Read more

 • Day1

  Olivova hora

  November 16, 2017 in Palestine ⋅

  Ježiš na tejto hore trávil veľa času. Tu učil učeníkov, plakal... Kráľ Dávid utekal pre Absolónom. Židovskí pútnici tu chodili obetovať jalovice. Tu Eliáš videl nebeský voz a Zachariáš prorokoval Koniec dní.

  (Strohé poznámky z kázne)
  - Boha nestalo nič aby vyviedol ľud z Egypta, ale dlho mu trvalo kým dostal Egypt z ich srdca.
  - Boh nás sprevádza a mi sami si robíme vlastný príbeh. A druhí môžu práve cez náš príbeh spoznať aké veľké veci vykonal Pán.
  - Ak nebudeme hovoriť svoju osobnú skúsenosť s Bohom, tak sa nečudujme že deti neveria (alebo nechodia do kostola).
  - Pravda sa odovzdáva cez príbeh. Mytológia obsahuje pravdu, ktorú mám sám nájsť.
  Náboženstvo ktoré nepochopí Evanjelium - zabíja ľudí.
  - Priniesli ochrnutého človeka: hriech neuráža Boha, ale človeka. Boh nemá problém s odpustením, ale človek má odpustiť inému človekovi...
  - Ten čo dáva Bohu všetko tak Boh sa v štedrosti predbehnúť nedá. Ježiš berie chlieb a delí až sa nasítia všetci. Máme sa deliť s tým čo sme dostali (nie rozdávať, ale deliť).

  Foto:

  - Kostola Dominus Flevit - Pán zaplakal na úbočí Olivovej hory oproti Chrámovej plošine označuje miesto, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
  - Bazilika agónie - známa ako kostol Všetkých národov, lebo bol financovaný z milodarov mnohých krajín. Tu Ježiš strávil posledné hodiny kde sa modlil a krvou potil pred zatknutím.
  - Kostol Hagia Maria Sion - matka všetkých kostolov s tradíciou usnutia Panny Márie. Križiaci k nemu pripojili Miestonsť Poslednej večere. Pod kostolom je krypta uctievaná ako Máriin domov, v ktorom žila po vzkriesení svojho Syna.
  - Legenda hovorí, že Mesiáš vstúpi do súdnej siene cez zatvorenú Zlatú bránu oproti hore. Z toho dôvodu sa veľa Židov necháva pochovať v jej okolí, aby v Deň Vykúpenia mohli medzi prvými nasledovať Mesiáša...
  - Miesto Nanebovstúpenia - je v strede osemhranného dvora. Kaplnka dnes slúži ako mešita.
  Read more

 • Day9

  Oliebjerget

  November 10, 2018 in Palestine ⋅ 🌙 18 °C

  Efter at have set gethsemane, var det på tide at komme en tur på selve bjerget. På vejen derop, faldt jeg over den hebraiske gravplads, og besluttede mig for at nyde solnedgangen herfra. Det siges, at når opstandelsens dag kommer, er det dem der ligger her, der er de første til at komme til himlen. Nyd billederne af lyset der forsvinder, jeg kom her op lige før det skumrede, og sat her indtil det blev mørkt. Et fantastisk syn.Read more

You might also know this place by the following names:

Aţ Ţūr, At Tur, الطور

Join us:

FindPenguins for iOS FindPenguins for Android

Sign up now