Palestine
Aţ Ţūr

Discover travel destinations of travelers writing a travel journal on FindPenguins.

33 travelers at this place

 • Day5

  Blick vom Ölberg auf Ostjerusalem

  January 20, 2020 in Palestine ⋅ 🌧 7 °C

  Als Ostjerusalem wird der Teil von Jerusalem bezeichnet, der seit dem Palästinakrieg 1948 von Jordanien besetzt war, bis er im Sechstagekrieg 1967 von Israel erobert wurde. Aus israelischer Sicht ist Ostjerusalem heute Teil des vereinigten Jerusalem einschließlich der Teile des Westjordanlandes, die von Israel zum Jerusalemer Stadtgebiet erklärt wurden. Die 1980 durch das Jerusalemgesetz erfolgte Annexion des im Sechstagekrieg 1967 eroberten Gebiets wurde von der internationalen Staatengemeinschaft ebenso wenig anerkannt wie die vorangegangene Annexion Ostjerusalems durch Jordanien im Jahr 1950. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete mehrere Resolutionen, die die Annexion oder deren Vorbereitung verurteilten.[1] Aus palästinensischer Sicht ist Ostjerusalem, für einige Palästinenserorganisationen auch ganz Jerusalem, das unter dem arabischen Namen al-Quds (القدس al-Quds bzw. القدس الشريف al-Quds asch-scharīf; wörtlich „die heilige [Stadt]“ oder „die ehrenwerte [Stadt]“) bekannt ist, die Hauptstadt eines zukünftigen Palästinenserstaates.

  Größter jüdischer Friedhof der Welt. Nur ein Toter pro Grab. Die Gräber bleiben bis zur Auferstehung
  Stadtmauer,, Grabeskirche
  Read more

 • Day6

  Tempelberg

  January 21, 2020 in Palestine ⋅ 🌧 3 °C

  Felsendom Felsen in der Mitte
  Hier beten nur die muslimischen Frauen.
  Die Männer in der El Aksa Moschee
  Orthodoxe Juden, die den Tempelberg betreten, werden von bewaffneten israelischen Polizisten begleitet. Sie dürfen hier nicht beten bzw. religiöse Handlungen vornehmen.

  Der Tempelberg ist für alle drei monotheistischen Religionen eine heilige Stätte und eine Reise nach Jerusalem ist nicht komplett ohne einen Besuch oder Blick auf ihn. Sein Name ist auf seinen ursprünglichen Zweck – das Gelände des jüdischen Ersten und Zweiten Tempels – zurückzuführen.
  Manchmal befinden sich mehr als eine Million Menschen auf dem riesigen Platz beim Tempelberg um eine der beiden heutigen Strukturen zu besichtigen: Die goldene-Spitze des Felsendomes, möglicherweise das Symbol von Jerusalem, und die Al-Aqsa-Moschee. Obwohl die Gebetsstätten muslimisch sind, können jüdische Besucher sie zu bestimmten Zeiten ebenfalls besuchen.

  Der Tempelberg (hebr. הר הבית Har haBait, arabisch الحرم الشريف al-haram asch-scharif, DMG al-ḥaram aš-šarīf ‚das edle Heiligtum‘) ist ein Hügel im Südostteil der Jerusalemer Altstadt, oberhalb des Kidrontales. Auf seinem Gipfel befindet sich ein künstliches Plateau, auf dem ursprünglich der Jerusalemer Tempel oder Salomonische Tempel und der nachfolgende Herodianische Tempel standen und auf dem sich heute der Felsendom befindet. Auf der südlichen Seite des Tempelberges steht die al-Aqṣā-Moschee. Der Tempelberg ist einer der umstrittensten heiligen Orte der Welt
  Vor 3000 Jahren errichteten der Bibel zufolge die Israeliten unter Salomo den ersten Tempel – Baubeginn 957 v. Chr. – an dieser Stelle. Im besonders heiligen, abgegrenzten Bereich, dem Allerheiligsten im Tempel wurde die Bundeslade aufbewahrt. Das Allerheiligste durfte nur einmal jährlich durch den Hohepriester betreten werden. Der Tempel war das Zentrum des israelitischen Gottesdienstes. Als Nebukadnezar II. Jerusalem eroberte, ließ er den Tempel 586 v. Chr. zerstören.
  Nach ihrer Rückkehr aus dem Babylonischen Exil errichteten die Juden an derselben Stelle den zweiten Tempel (Fertigstellung 516 v. Chr.). Von Herodes dem Großen monumental ausgebaut, wurde der Tempel im jüdisch-römischen Krieg im Jahre 70 n. Chr. zerstört.
  Die Zerstörungen beider Tempel im Abstand von 655 Jahren, die nach der jüdischen Überlieferung beide am 9. Aw stattfanden, bilden zentrale Punkte in der jüdischen Geschichte. Der erhoffte Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem und das ersehnte Anbrechen der Messianischen Zeiten ist zentrales Anliegen zahlreicher jüdischer Gebete, so des Achtzehnbittengebetes. Die Westmauer oder Klagemauer ist ein Überrest der Mauern, die das Tempelplateau stützen. Viele Juden beten dort. Es ist üblich, Gebetszettel/Bitten in den Mauerspalten zu hinterlassen.
  Im Islam gilt der Tempelberg als die drittheiligste Stätte nach Mekka und Medina. Der Prophet Mohammed soll seine Nachtreise (Sure 17, Vers 1) von Mekka aus „zur entferntesten Moschee“ unternommen haben, welche muslimischer Annahme nach auf dem Tempelberg liegt.
  Die Bezeichnung al-Haram asch-scharīf ist erst seit der mamelukischen Periode schriftlich überliefert.
  Der Tempelberg ist der Ort des ehemaligen Allerheiligsten des Judentums. Heute sind als symbolische Entsprechung die Bereiche in Synagogen, in denen die Gebete von den Gemeinden gestaltet werden, die Hauptheiligtümer im Judentum.
  Read more

 • Day2

  Pater Noster

  November 17, 2017 in Palestine ⋅ ☀️ 19 °C

  alebo "Eleona", dala postaviť cisárovná Helena, matka Konštatína, v 4. storočí. Dnes je tu karmelitánsky kláštor obložený dlažičkami s textom modlitby Otče náš, vo viac ako 60 jazykoch, vrátane slepeckého písma.

  Svadba v Káne (strohé poznámky z kázne)
  - Jánovo evanjelium je písané s láskou a on často používa obraz, metaforu či báseň.
  - Prvý Ježišov verejný dar - "pekné" víno, je darom neveste. Na konci Jn evanjelia Ježiš na kríži hovorí: žíznim. A čo dostal? Ocot! Toto sa odohráva v každej generácii. Ježiš nám ponúka víno a čo mu odovzávam? Radosť, alebo ocot?
  Ženích Kristus nás napriek tomu miluje.
  - Voda na víno sa mení vďaka poslušnosti, ochote a službe. Víno je symbol radosti, ktorý sa rodí zo služby.
  - Autor nehovorí o dobrom víne ale peknom. Teda ide o kvalitu radosti, ktorú robia sluhovia.
  - Naplnte vodou > symbol ducha > duch je vzťah. Teda: naplňte ten zákon láskou! Sluhovia (tí poslední na svadbe) ich naplnili. Sluhovia sú učeníci - teda my!

  Foto:
  - Chodba s tabuľami "Otče náš"
  - Modlitba "Otče náš" v brailovom písme (FR)
  - Gýče človek nájde asi všade...
  - Predávač čaju
  Read more

 • Day1

  Olivova hora

  November 16, 2017 in Palestine ⋅ ⛅ 22 °C

  Ježiš na tejto hore trávil veľa času. Tu učil učeníkov, plakal... Kráľ Dávid utekal pre Absolónom. Židovskí pútnici tu chodili obetovať jalovice. Tu Eliáš videl nebeský voz a Zachariáš prorokoval Koniec dní.

  (Strohé poznámky z kázne)
  - Boha nestalo nič aby vyviedol ľud z Egypta, ale dlho mu trvalo kým dostal Egypt z ich srdca.
  - Boh nás sprevádza a mi sami si robíme vlastný príbeh. A druhí môžu práve cez náš príbeh spoznať aké veľké veci vykonal Pán.
  - Ak nebudeme hovoriť svoju osobnú skúsenosť s Bohom, tak sa nečudujme že deti neveria (alebo nechodia do kostola).
  - Pravda sa odovzdáva cez príbeh. Mytológia obsahuje pravdu, ktorú mám sám nájsť.
  Náboženstvo ktoré nepochopí Evanjelium - zabíja ľudí.
  - Priniesli ochrnutého človeka: hriech neuráža Boha, ale človeka. Boh nemá problém s odpustením, ale človek má odpustiť inému človekovi...
  - Ten čo dáva Bohu všetko tak Boh sa v štedrosti predbehnúť nedá. Ježiš berie chlieb a delí až sa nasítia všetci. Máme sa deliť s tým čo sme dostali (nie rozdávať, ale deliť).

  Foto:

  - Kostola Dominus Flevit - Pán zaplakal na úbočí Olivovej hory oproti Chrámovej plošine označuje miesto, kde Ježiš plakal nad Jeruzalemom.
  - Bazilika agónie - známa ako kostol Všetkých národov, lebo bol financovaný z milodarov mnohých krajín. Tu Ježiš strávil posledné hodiny kde sa modlil a krvou potil pred zatknutím.
  - Kostol Hagia Maria Sion - matka všetkých kostolov s tradíciou usnutia Panny Márie. Križiaci k nemu pripojili Miestonsť Poslednej večere. Pod kostolom je krypta uctievaná ako Máriin domov, v ktorom žila po vzkriesení svojho Syna.
  - Legenda hovorí, že Mesiáš vstúpi do súdnej siene cez zatvorenú Zlatú bránu oproti hore. Z toho dôvodu sa veľa Židov necháva pochovať v jej okolí, aby v Deň Vykúpenia mohli medzi prvými nasledovať Mesiáša...
  - Miesto Nanebovstúpenia - je v strede osemhranného dvora. Kaplnka dnes slúži ako mešita.
  Read more

 • Day9

  Oliebjerget

  November 10, 2018 in Palestine ⋅ 🌙 18 °C

  Efter at have set gethsemane, var det på tide at komme en tur på selve bjerget. På vejen derop, faldt jeg over den hebraiske gravplads, og besluttede mig for at nyde solnedgangen herfra. Det siges, at når opstandelsens dag kommer, er det dem der ligger her, der er de første til at komme til himlen. Nyd billederne af lyset der forsvinder, jeg kom her op lige før det skumrede, og sat her indtil det blev mørkt. Et fantastisk syn.Read more

You might also know this place by the following names:

Aţ Ţūr, At Tur, الطور